Laatste verandering.

17-04-2017

15-05-2016

02-02-2016

14-01-2016

24-12-2015

25-10-2015

22-09-2015

29-01-2015

11-11-2014

23-10-2014

17-10-2014

17-02-2014

15-02-2014

22-12-2013

Dagboek-3 operaties.

Aanvulling op-Je kunt niet.

Krishnamurti.

De mens en zijn evolutie.

Sporen van een verloren kind.

E-mail gesprek aan de deur.

Einstein had het mis.

Beelddenken 1,2,3, en 4.

Inleiding 2.

Differentiatie

Zwartepiet.

Dimensies en Utopia.

De basis van een relatie kiezen.

Is er dan niet anders om.

Als u in het sub menu op een nummer klikt kunt u de mp3 hier boven beluisteren.

Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button

                                                                               * Een persoonlijke noot.*


Deze website is bedoeld voor hen die geïnteresseerd zijn in zichzelf en de materie die ik aankaart, die deze vorm kreeg door interesse in willen weten hoe het in elkaar steekt, een ontdekkingstocht van 55 jaar.


Omdat in mijn jeugd deze vragen er onbewust al waren en of vorm kregen, waarschijnlijk omdat men mij maar een dom jong vond, en inderdaad was ik niet de slimste op school, ik ben op mijn 14e verjaardag dan ook gaan werken, een vervolg opleiding zat er niet in, daar was ik immers te dom voor, deze vraag van een vervolg opleiding was er gewoon niet bij mijn ouders.


Een jong dat niet mee kon komen op school en die nog al dyslectisch was, dyslectisch was toen nog niet ontdekt.

Die niet werd begrepen, ik begreep hen wel maar kon het niet plaatsen.

Hen wel kunnen begrijpen monde uit in dat ik dacht dat ik werkelijk gek was, wat mij vele nachten met tranen heeft gekost, zelfs nu gebeurt het weer, diezelfde tranen rollen op dit moment weer over mijn wangen, kennelijk toch nog niet helemaal opgelost.


Wat dat dom zijn werkelijk was, kwam ik achter toen ik een vijftiger werd, door een test voor mijn werk, de persoon die mijn test afnam stelde vragen, en ik moest diverse formulieren invullen en diverse puzzeltjes oplossen, dit alles duurde meer dan een uur, was hartstikke heftig, alles werd bijgehouden met een stopwatch en genoteerd per vraag en onderdeel.

Het was klaar, deze meneer ging alles uitwerken in een ander vertrek wat een tiental minuten duurde.

Hij kwam terug met enige verbazing in zijn uitdrukking, hij feliciteerde mij met het resultaat, hij zei letterlijk jammer u komt net een puntje te kort, ik schrok van deze uitspraak, was ik dan toch die domme dacht ik, hij vervolgde, je score is 139 punten, net een puntje te kort anders hoorde u in de rij van zeer hoogbegaafden.

Het werd stil in de kamer, de tranen biggelden over mijn wang, hij was verbaasd maar liet mij toch een paar minuutjes mijn gang gaan.


Was de uitslag teleurstellend vroeg hij, nee zei ik in tegendeel, nu begrijp ik mijn worsteling van de afgelopen 50 jaar,

Leg uit zei hij, het duurde een uur om hem bij te praten.

Hij zei nog, dit is de nieuwe telling, de oude verdeling was van 0 tot 180.

De nieuwe telling is van 0 tot 160, een gemiddeld mens zit tussen de 100 en 120, een intelligent kind gaat bij een IQ van 124 naar een hoogbegaafden school, een score van 130 is hoogbegaafd, een IQ van 140  uitzonderlijk hoogbegaafd.

Hij vroeg nog of ik bereid was om een keer terug te komen.

U bent voor mij de eerste van deze leeftijd met een IQ van 139.

Ik wil daar graag dieper op ingaan om voor mij zelf de grens vast te stellen en waar U nog een stapje verder gaat.

Mijn bedoeling is om dat helder te krijgen, waar ik niet verder kom en U waarschijnlijk wel, deze grens verkennen.


Het was een geweldige middag, eindelijk iemand met een IQ van 120 die het op zijn niveau wilde begrijpen waar de grens lag tussen nog wel en niet meer kunnen begrijpen.

Ik had hem duidelijk gemaakt dat op die bewuste grens er energie vrij komt, deze lieve man kreeg tranen in zijn ogen toen dat gebeurde.

Deze hoeveelheid energie maakt dat deze grens heel duidelijk wordt, dan maakt het begrijpen een sprong naar dieper begrijpen, een geweldige gewaarwording.

Deze energie komt vrij doordat er ergens in de herinneringen enkele kleine losse stukjes kennis rond zweven van een eerdere waarneming.

Deze stukjes herinnering gaan op zoek naar een andere herinnering, maar hebben nog niets gevonden, hebben nog geen verbinding kunnen leggen.

Dit zoeken kost energie, op het moment als er een dieper begrijpen plaats vind word er een verbinding gemaakt met de kennis uit het verleden met de waarneming van het moment, het kwartje is gevallen zeggen we dan.

De grootte en de hoeveelheid losse stukjes die op dat moment worden samengevoegd, bepalen de heftigheid van het begrijpen.

Dit gebeurt omdat het zoeken is gestopt, de energie die daar voor nodig was kan geen uitweg vinden, dan volgt de explosie.

Daarom is het van groot belang dat wij nieuwe kennis niet vertalen naar wat we al denken te weten.

Doen wij dit wel dan gaat de mogelijkheid verloren naar een dieper of groter begrijpen, en blijven wij wat we zijn.


Dit is wat de Heer Ouspensky bedoeld in zijn betoog, dat onder deze uitleg is geplaatst.

En dat gebeurde bij hem, daar was hij mij dankbaar voor dat ik hem naar dat punt had geduwd.

Daarmee begreep hij ook meteen wat ik bedoelde met het vraagteken.

Hij was er ook van overtuigd dat, wie niet vraagt naar het hoe en waarom, niet wilden onderkennen dat zei iets niet wisten.

Deze rem bestaat uit onzekerheid en onderwaardering van hen zelf, dit uit zich in niet durven vragen.

En later op een andere manier te proberen deze kennis te vergaren.

Maar deze kennis is dood, je moet op deze dode kennis het afvragende vraagteken loslaten  en het onderzoeken om het levend te maken, er moet begrijpen ingebracht worden dan word het jou kennis zei hij.


Hij begreep nu ook beter wat ik bedoelde met doorgaan tot het gaatje, en blijven duwen om de grens op te zoeken, waar het begrijpen ophoudt te begrijpen, dat punt te ervaren.

Het duwen is het vraagteken, dat door dit duwen de sprong komt naar meer bewustwording, begrip en intelligentie.

Met andere woorden zei ik, mijn ervaring is dat mijn intelligentie is toegenomen, het lijkt wel of er meer grijze cellen samen werken, zeker weten zei hij, de aandacht neemt toe wat eigenlijk intelligentie is.


Het is een eenzaam bestaan zei hij wat diepgang betreft, het blijf vaak hangen bij sociaal geklets, niets mis mee maar onderzoeken en ontdekken heeft mijn voorkeur, u bedoeld zei ik geen discussie maar een dialoog voeren, met anderen en vooral in en met je zelf, precies zei hij dat kunnen er maar weinig, de meesten willen niet weten maar willen alleen maar hun ego opkrikken door te laten zien wat ze allemaal wel niet weten, dan is het een wedstrijd geworden en dat brengt geen begrijpen met zich mee.


Hierna namen we afscheid en wensten elkaar het allerbeste.


Lieve mensen dit wilde ik toch vertellen omdat wat hierna komt onmogelijk is om meteen te begrijpen, ik zelf had daar zo'n 40 jaar voor nodig, en wat ik opgeschreven heb zijn voor het grootste deel mijn eigen ontdekkingen, mijn ervaringen.


Laat dit u niet weerhouden tot het verder lezen maar neem er eens rustig de tijd voor ; stel vragen en zie het vooral niet als verplichting. Misschien is er maar één regel of woord waar U wat mee kunt maar zelfs dat kan het al de moeite waard maken. Voor mij was het belangrijk om dit aan het papier toe te vertrouwen en openbaar te maken, ik geniet er van en leer weer nieuwe dingen door dit te doen.                                                       


Herman.

                                          * Een fragment uit, de mens en zijn mogelijke evolutie. Door P.D. Ouspensky.*Het bleek mij dat voor velen de grootste moeilijkheid was zich te realiseren dat ze werkelijk nieuwe dingen hadden gehoord; dat wil zeggen dingen die ze nooit eerder had­den gehoord.

Al formuleerden ze het niet zo voor zichzelf, toch probeerden ze dit altijd in gedachten te ontkennen wat ze gehoord hadden, wat het ook was, altijd in de hun vertrouwde begrippen te vertalen.

Maar daarmee kon ik natuurlijk geen rekening houden.

Ik weet dat het niet makkelijk is zich te realiseren dat men iets nieuws hoort.

We zijn zo gewend aan de oude deunen en refreinen dat we al lang geleden de hoop en het geloof hebben opgegeven

dat er iets nieuws zou kunnen bestaan.

En wanneer we nieuwe dingen horen, houden we ze voor oude, of we denken dat ze in termen van de oude uitge­legd en geïnterpreteerd kunnen worden.

Het is inderdaad moeilijk om de mogelijkheid en de noodzaak van hele nieuwe ideeën te begrijpen.

Dit vereist een geleidelijke herwaardering van al onze vertrouwde waarden.


New York, 1945

                                                                   Wat wordt er bedoeld met Bewustzijn.


Bewustzijn wordt omschreven op Wikipedia, als subjectieve reflectie op indrukken uit de buitenwereld, (weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen), of op eigen psychische processen, (weten van wat er in je omgaat en daarover kunnen vertellen).

Anders gezegd: bewustzijn is een toestand van de geest die gekenmerkt is door een besef van het eigen ik en de omgeving.


                                                                       Dit behoeft toch enige uitleg.


Bewustzijn wordt omschreven als subjectieve reflectie op indrukken uit de buitenwereld, "weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen", of op eigen psychische processen, "weten van wat er in je omgaat en daarover kunnen vertellen".  

                                         Bij deze zin hier boven lukt het nog wel om het te begrijpen.


Anders gezegd: bewustzijn is een toestand van de geest die gekenmerkt is door het besef van het eigen “ik” “en” “de omgeving”.


Met het besef van het eigen "ik", wordt bedoeld dat jij, je eigen "ik" voelt als een werkelijk feit, als zijnde hier ben "ik", dit is een gewaarwording, dat is voelen en besef hebben van je zelf.

Deze zin is al moeilijk te begrijpen, omdat de meesten van ons dit besef van het "ik" niet kennen. Als ik dit navraag dan zegt men altijd ik weet wat het "ik" is. Maar het weten wat het "ik" is, is niet het zelfde als het voelen en het beseffen van uw eigen "ik", als ik vervolgens vraag : voelt u het ik als een feit?, dan blijft het stil.  


Kijk even naar uw zelf en probeer te ontdekken, of dat wat u het "ik" noemt, of dit een weten is, of dat u dit "ik" werkelijk voelt, als zijnde hier ben "ik".

U kunt deze toeschouwer zijn, en deze toeschouwer voelt het "ik" als een werkelijk feit.

Als u dit niet voelt kunt u nooit spreken, "ik"  ben mij er van bewust, als het "ik" niet voelbaar aanwezig is, en dat waar u bewust van denkt te zijn.

Dit zijn werkelijk twee dingen die los van elkaar staan, en tegelijkertijd aanwezig zijn.

En door de testen en de oefeningen te doen, wordt het gevoel van dit "ik",  in u ontwikkelt en dan zult u voor de eerste keer dat "ik", gaan voelen dan bent u toeschouwer van uzelf, u voelt en ziet uw zelf, en in alles wat u doet daar bent u zelf bij aanwezig.

En met het besef van de omgeving wordt bedoeld, dat jij tegelijkertijd bij het beseffen van de omgeving ook je zelf beseft.

Dit besef moet tegelijkertijd plaatsvinden, dan zijn er tegelijkertijd twee dingen, niet naa elkaar maar tegelijkertijd, jij voelt dat jij als een feit als een gevoel bestaat, dat jij diegene bent als voelbare feit aanwezig bent, en er van bewust bent dat jij als toeschouwer en waarnemer, de omgeving waarneemt.

Als dit niet tegelijkertijd plaatsvindt, kan men niet spreken over “ik ben mij van de omgeving bewust”.

Er een studie van maken is zinloos, omdat een studie niet gaat over, dat ding zelf dat wat het bewustzijn in zichzelf is.

Ik zal dit met een ander voorbeeld nog proberen wat duidelijker te maken, omdat ik in de afgelopen 30 jaar steeds  keer op keer ontdekte in mijn uitleg, dat men niet begreep wat ik bedoelde, later kwam ik er achter dat dit bijna onmogelijk is dit te kunnen begrijpen, je moet eerst eigenaar zijn van dat "ik" in je zelf, een toeschouwer kunnen zijn van jezelf, dan pas kun je begrijpen wat er bedoeld wordt.

Als u dit in u zelf vast kunt stellen dat het "ik", niet in u zelf aanwezig is, dan is deze vaststelling het begin dat er toch een "ik" als een feit in u aanwezig is, omdat het "ik" dat alleen kan vaststellen, "dat dit "ik" niet in u aanwezig is".

Dit lijkt een hele kromme zin, maar dat wat er staat is volledig correct, dit is alleen maar zo moeilijk te begrijpen omdat u waarschijnlijk nog niet voelbaar de eigenaar bent van uw eigen "ik".


En omdat de meeste mensen, denken en zeker weten dat ze deze "ik", als toeschouwer hebben, verhinderd hen om in hun zelf te ontdekken wat er nu precies bedoeld wordt, dit te onderzoeken kan je laten weten of je wel of niet bewust bent van jezelf.

Op deze site staan diverse testen om in uzelf te onderzoeken hoe uw eigen bewustzijn in elkaar steekt, door deze oefeningen te doen, komt u er gegarandeerd achter wat er wel en niet in u aanwezig is, of deze voelbare "ik",  als toeschouwer in u aanwezig is.

Er zijn velen onder u die deze site gelezen hebben, maar toch op een of andere manier  niet de moeite nemen om een van deze testen te doen.

Het kost u nog geen vijf minuutjes, om er even voor te gaan zitten en in uw zelf proberen te ontdekken hoe bij uzelf de vork in de steel zit.

Als u dit als dwingend vind, en daardoor niet toekomt om in uzelf te kijken hoe het nu precies zit, doordat in uzelf te kijken en een van die testjes te doen, kunt u alleen maar als  winnaar uit de bus komen.

Nog een aanvulling, vandaag de 16e van de 12e maand 2013, ik moet er steeds over nadenken hoe het toch komt dat mensen de stap niet nemen om is wat te experimenteren met de oefeningen.

Plotseling schiet me te binnen, het zou wel eens zo kunnen zijn, ik weet niet of dit zo is, ik schrijf het hier toch maar neer, misschien is de reden voor velen wel om deze oefening niet te doen, dat ze er dan achter komen dat ze misschien  niet bewust zijn, de ontdekking  dat je  niet bewust bent,  en altijd met het zogenaamde bewustzijn aan de weg getimmerd hebt.

Als je dit gaat ontdekken, dan kon dat nog wel eens een hard gelag zijn, en om te verhinderen dat je dat eventueel zou ontdekken is er maar één manier,  gewoon domweg de oefening niet doen.

Ik zal in het kort nog even omschrijven, hoe dat bij mij is gegaan.

De vraag of ik wel of niet bewust was deze vraag was er niet, is er ook nooit geweest en bij mijn weten had ik er ook nauwelijks iets over gelezen, het kan zijn dat ik het wel gelezen heb maar dan heeft het in ieder geval bij mij geen vraag opgeroepen.

Er was maar een vraag die waarschijnlijk wel ontstaan is, door het lezen en door de lessen op de school van filosofie, dat is buiten kijf ik denk dat de vraag over wat is bewustzijn nu eigenlijk, die vraag is in mij geboren door het lezen er over en het volgen van de cursus.

Toen deze vraag in mij eenmaal geboren was wat wordt er nu eigenlijk bedoelt met bewustzijn, wat is dat, ik wilde dat weten wat het was en hoe dat voelde, ik had er geen idee van hoe dat zou zijn of wat bewustzijn was, ik kon dat ook niet weten ik was er dan ook niet de eigenaar van, maar dit wist ik van mezelf niet.

Die nieuwsgierigheid het absoluut willen weten, deze nieuwsgierigheid die dient zich steeds weer aan in nieuwe dingen, deze nieuwsgierigheid deze interesse is er altijd al geweest, deze heb ik natuurlijk ook gebruikt om daar achter te komen wat bewustzijn was, dat is voor mij heel duidelijk.

Als je deze nieuwsgierigheid of een gedeelte daarvan niet in je aanwezig is, en daarbij ook nog bang bent dat je tot de ontdekking kunt komen dat je misschien niet bewust bent, dan is het compleet om geen enkele stap vooruit te doen.

Nog een klein voorbeeldje van deze nieuwsgierigheid, ik weet allang dat er een redelijke nieuwsgierigheid in mij ronddwaalt, over hoe werkt dat nu precies met een 3D printer, u weet wel waar je onderdeeltjes mee kunt maken van plastic, eenvoudig gezegd in een bepaald programma tekent u iets in 3D als dat klaar is stuurt u die gegevens van dat plaatje naar de 3D printer en het wordt uitgeprint in een driedimensionaal beeld.

Mijn buurman had vorig jaar een keer op een tentoonstelling een 3D printer aan het werk gezien, en hij heeft daar ook iets van meegenomen en dat heb ik ook bekeken het is prachtig, wat wil nu het geval een van mijn zonen die werkt bij een goudsmid, hij maakt daar allerlei soorten malletjes  om ringetjes, poppetjes en wat meer zij in te kunnen gieten.

Hij vertelde me laatst dat zijn baas een 3D-printer had gekocht, het grootste probleem was om een tekening te maken in bijvoorbeeld een Cad programma in 3D, voor de duidelijkheid moet dit gebeuren in drie dimensies, je bent nodig een X-as en een Y-as en een Z-as, er moet dus een tekening zijn in lengte en breedte en diepte, ik ben daar wel eens mee bezig geweest maar dat liegt er niet om.

U kunt op HEMEYLA daar enkele voorbeelden van zien bij de versnellingsbakken, deze tekeningen zijn gemaakt door Rijk van de Berg, het is geweldig om daar naar te kijken, ik was daar dan ook diep van onder de indruk, ik heb Rijk toen gevraagd kan ik dat ook leren, zijn antwoord was zeker weten maar het kost enorm veel inzet en tijd.

Ik ben er toen niet aan begonnen, mijn zoon vroeg, Herman wil jij je er eens in verdiepen hoe dat zit met het tekenen van driedimensionale onderdelen, ik heb dat toen weggewuifd dat mij dat te veel inspanning zal kosten om daar nu nog op mijn 71e jaar aan te beginnen.

Dit is nu inmiddels drie weken geleden dat die vraag van mijn zoon zich aandiende, ik heb het laten rusten maar ik heb toch inmiddels al wel aan enkele mensen gevraagd, wat zou de beste optie zijn voor een 3D printer en de benodigde software om 3D objecten te kunnen scannen of tekenen.

Ik heb inmiddels ook al aardig wat websites bezocht die zich bezighielden met uitleg en verkoop van dit 3D gebeuren, ik ben er nog niet uit, maar het begint er aardig op te lijken, dat er over niet te lange tijd bij mij in de werkkamer een 3D printer verschijnt met de nodige toebehoren, er is geen enkel doel om dit aan te schaffen.

Alleen de interesse en de nieuwsgierigheid hoe dit nu allemaal precies werkt, en wat je er voor moet doen en kunnen, dat is de uitdaging de nieuwsgierigheid, het lijkt erop dat deze nieuwsgierigheid het deze keer weer gaat winnen.

Dus Lieve mensen als u niet een klein beetje van deze nieuwsgierigheid bezit, of dat de angst in u te groot is om te kunnen ontdekken dat u misschien toch wel of niet bewust bent, als u hier een brug kunt slaan en even de kiezen op elkaar zet, dan kan er voor u misschien een nieuwe wereld openen, ik kan niets voor u doen u bent volledig op uzelf aangewezen, ik kan er niet voor zorgen dat u toch deze oefeningen gaat uit proberen om te ontdekken.

Neem als voorbeeld het drinken van een kopje koffie, aan de hand van dit voorbeeld kan ik voor u duidelijker  maken wat er nu precies uitgelegd en bedoeld wordt in de omschrijving wat bewustzijn nu precies is.

Als tijdens het koffie drinken u niet als een "ik", aanwezig bent, als u niet bewust bent van dit "ik", dat u los staat van het proeven en genieten van deze koffie.

Als u als persoon niet beseft dat u degene bent die als het ware los staat van het koffie drinken, kunt u niet spreken dat u bewust bent van het drinken van deze  koffie.

Normaal gesproken is er alleen maar de koffie, en u bent zelf niet aanwezig in dat koffie drinken, u ervaart niet dat u de persoon bent die die koffie drinkt en proeft, u moet beseffen dat u diegene bent die die koffie drinkt en proeft.

Als u niet bewust bent, is er helemaal niemand die koffie drinkt, is dit nu zo moeilijk te begrijpen, er is alleen maar iets dat koffie drinkt, daar is alles mee gezegd, en dat noemt hij, dat hij bewust koffie drinkt, maar hij is helemaal niet als "ik" aanwezig in dat koffie drinken.

Dat u zelf niet beseft en voelt dat u zelf als voelbare "ik", de koffie drinkt, als u dit probeert te begrijpen dat dit een feit is, en probeert steeds maar weer opnieuw te ontdekken of u er wel of niet bij bent.

Dan kan het gebeuren dat u plotseling voelt en begrijpt waar deze hele site over gaat, dat "ik" u wil laten weten en wil laten begrijpen dat u niet bewust bent, als er alleen maar iets is dat koffie drinkt.

Als uw angst of uw zogenaamde zelfbescherming zo groot is, dan zult u in de laatste  geschreven zinnen niets vinden en gaat u gewoon op de oude voet verder.

Als u deze laatste regels nog een paar keer door leest, dan kan het haast niet anders zijn dat u enkele uitspraken in deze regels niet kunt plaatsen, u begrijp ze niet volledig, u mist iets om werkelijk te kunnen begrijpen wat er staat.

Als dat met u gebeurt dan zult u de testjes gaan doen om te ontdekken en erachter te komen waarom u deze laatste regels niet kunt plaatsen of begrijpen, als u zover komt bent u een winnaar.

Ik moet hier wel zo diep op ingaan omdat in de moderne wetenschap en de psychologie hier volledig aan voorbij gegaan wordt, het is wel zo dat je niet uit kunt leggen wat bewustzijn is, en zeker niet als je er niet de eigenaar van bent, dit is een bewijs dat de moderne wetenschap en de psychologie het niet kan omschrijven wat bewustzijn is, om de eenvoudige reden dat zij het niet bezitten.

Als u het wel bezit kunt u het even goed niet beschrijven wat het is, maar wat u dan wel kunt is een beschrijving geven van hoe het werkt en wat de eigenschappen ervan zijn.

Met andere woorden, als dit bewustzijn in u aanwezig is, dan kunt u dat omschrijven op een zelfde manier, als dat u kunt beschrijven van elk detail, die u nodig bent om te kunnen koffie drinken.

U zult stap voor stap kunnen volgen wat er gebeurt omdat u een toeschouwer bent van dat koffie drinken.

Deze uitsprak van mij dat de wetenschap en de psychologie zich er niet van bewust zijn dat ze geen bewustzijn kennen, en daarom dan ook niet uit kunnen leggen wat het is, neem ik volledig voor mijn eigen verantwoording.

De meesten van ons hebben de indruk dat zij een grote hoeveelheid bewustzijn bezitten, en als u daar van overtuigd bent, dan zult u nooit en te nimmer meer gaan afvragen of er mogelijkheden zijn om dat bewustzijn in u te vergroten.

Dit denken verhinderd u dan ook om vragen te stellen of zelf op onderzoek uit te gaan, zelfs de wetenschappers en de psychologen zullen die vraag niet aan zichzelf stellen daar zijn ze schijnbaar niet slim genoeg voor.

Ik heb diverse e-mails gestuurd naar die afdelingen, tot nog toe zijn deze e-mails niet beantwoord, dit is hun angst of onwetendheid, of zij hebben het gewoon opgeborgen in het laatje bij de gekken en de onnozelen.

Als u deze website een beetje doorbladert dan bent u aan uzelf verplicht om eerlijk te zijn dat daar dingen in staan die u zelf niet kunt weten, en er zelfs nooit van heeft gehoord, het is vandaag 30 november 2013, deze website is ongeveer een half jaar online, er is nooit een echte reactie geweest, dit geeft toch te denken.


Als u deze paar zinnen leest en nog eens leest, komt u gegarandeerd tot de conclusie, dat er diverse zinnen tussen staan die u niet heeft begrepen.

Een doorsnee mens kan het ook niet begrijpen zonder er vragen over aan zichzelf te stellen, en een onnozele of een gek krijgt het niet in deze bewoording met deze uitleg op geschreven, en het kan ook geen plagiaat zijn omdat het nergens op internet of in een boek op deze manier beschreven staat.

                                          

18-08-2013                                          * Vanmorgen was er een belangrijke ontdekking. *Had mij al vaak afgevraagd waarom er zo vaak onbegrip is in de samenleving, dat mensen elkaar niet begrijpen.

De zogenaamde Babylonische spraak verwarring. Er waren al enkele e-mails deze kant op gestuurd met vragen wat bedoel je nu precies, deze zijn prima, dan kan er tenminste een uitleg volgen. Er waren er ook twee bij waar in werd gewezen op de vele taalfouten op deze site.


Een er van was erg negatief over wat ik geschreven had, zelfs zo erg dat er een weigering was om verder te lezen.

Diverse programma's gebruikt om deze fouten zo veel mogelijk op te lossen, waar bij vooral niet te vergeten een kennis uit mijn race periode een geweldige steun hier in is.


Dit stond er letterlijk in de e-mail.

Om eerlijk te zijn heb ik me heel erg gestoord aan de schrijffouten en daardoor had ik totaal geen zin om verder te lezen.

Je ergert je daar dan zo erg aan, dat je zo erg met de verbeteringen van de woorden bezig bent, dan wat er inhoudelijk geschreven is. Sorry, dat ik dit zo zeg, maar dat is wel de echte reden waarom ik het niet gelezen heb.


Deze e-mail gaat retour.


Ik wil het toch nog één keer proberen.

Door met verschillende mensen gesproken te hebben, begreep ik beter waarom je zegt dat er zoveel schrijffouten op mijn site staan. Afgezien van de echte schrijffouten.

Dat is waarschijnlijk niet echt de oorzaak waarom je afhaakt.

Ik denk dat je probeert het te vertalen naar je eigen begrijpen.

Als je dat probeert, dan lukt je dat niet, omdat het kunnen begrijpen van wat er bedoeld word niet in je aanwezig is.

Zolang je nog niet bewust bent van je zelf, zijn er vele zinnen die je niet kunt begrijpen wat er bedoeld word, dat is onmogelijk.


Vergelijk het eens met, als jij kunt zwemmen en je wilt het uitleggen aan iemand die niet kan zwemmen.

Je kunt alles uit de kast trekken om het proberen duidelijk te maken wat zwemmen is, dat wat je wel over kunt brengen is de kennis die je nodig bent om te leren zwemmen.

Het gevoel dat er is tijdens het zwemmen dat je lichaam door het water klieft en elk druppeltje water je lichaam beroerd het plezier het genoegen om te kunnen zwemmen, kun je niet overbrengen.

Als jou enthousiasme over het kunnen zwemmen overkomt, als je verhaal duidelijk is en kun je daarin tot uitdrukking brengen van je gevoel tijdens dat zwemmen, dan zal de uitleg daarvan doordrongen zijn, en dat kan de toehoorder enthousiast maken om ook de stappen te ondernemen om te leren zwemmen.


Velen van ons kunnen het niet zo goed accepteren als wij iets niet kennen, kunnen of weten, dan voelen wij ons dommer dan de anderen. Als dat zo is ontgaat je de 'jus' van het leven zelf, dat is juist het mooie in willen leren en proberen te begrijpen.

Als je deze site vertaald in je eigen begrijpen dan mis je deze 'jus'.

Het gaat er niet om, het te kunnen begrijpen dat is aan jullie zelf, het hoeft absoluut niet, ik verwacht dan ook niet een inzet van tig jaren om een beetje te leren zwemmen.


Het gaat er dan ook niet om het te begrijpen, maar om een afvragend vraagteken bij de lezers los te peuteren.

Die zich afvraagt hoe zit dat, is er dan toch nog iets wat ik niet wist, weet of begrijp, hoe kom ik erachter wat er word bedoeld.

Dit is de enige reden waarom ik deze site heb gemaakt, alleen maar om je eigen afvragende vraagteken te ontdekken.

Hierom word op de eerste pagina ‘de inleiding’, de uitleg gegeven voor hen die zich er niet bewust van zijn dat zij bijna altijd het nieuwe in termen van het oude vertalen.

Dat vertalen is een onmogelijke zaak bij deze site, dan mis je volledig waar het over gaat.

Hier moet het afvragende vraagteken er zijn, gebeurt dat niet dan kom je in de onzin terecht, of in het negatief zijn over deze dingen. Het verschil zit hem vaak in je eigen instelling of je positief of negatief bent ingesteld, anders gezegd zit je vast geroest of je ben gewoon bang voor dat wat je misschien nog niet wist of kunt tegen komen op deze site ( de spiegel bedoel ik ). 

Een ding is voor mij heel duidelijk, je hoeft het vooral niet te lezen, ‘jij’ hebt het zelf voor het zeggen, hoop ik.


Her en der word het genoemd in deze site.

Het is van wezenlijk belang dit proberen te begrijpen. Als er iets nieuws wordt waargenomen.

Ik bedoel een woord, zin, een afbeelding, een uitdrukking, een berg, een vallei, een uiting in een godsdienst, enz.

Als wij werkelijk iets voor de eerste keer zien, is 'in' dit nieuwe nooit een onmiddellijk begrijpen, wij willen het wel begrijpen maar kunnen het niet begrijpen, en dat is ook onmogelijk.

Hoe komt dat, alles wat wij begrijpen is een 'herinnering '.

Een begrijpen is altijd het begrijpen van je eigen herinnering.

Iets begrijpen zonder herinnering is onmogelijk.


Wat is dit moeilijk uit te leggen, nog even volhouden, de juiste woorden komen hoop ik van zelf.

Deze uitleg is ook niet onmiddellijk te begrijpen, omdat u dit waarschijnlijk ook voor de eerste keer leest.


Iets begrijpen is je eigen herinnering begrijpen.

De herinnering is het begrijpen zelf, 'is wat je begrijpt'.

Buiten de herinneringen is geen begrijpen mogelijk.

Hierom kan Herman ook niet iets nieuws begrijpen, 'er is geen herkenning in de herinnering.

Het denken stopt onmiddellijk als hij dat vraagteken tenminste kent, er wordt gezocht in de herinnering naar een overeenkomst. Wordt er iets gevonden wat er enigszins op lijkt, dan word er een nieuw herinnering gemaakt en volgt er een begrijpen, het kwartje valt.

De jeugd kent geen kwartjes meer, daar valt waarschijnlijk een euro, klinkt toch niet zo goed vind ik zelf.

Daar heb je mijn conditionering weer.

Oké, het kwartje is gevallen, het vallen van het kwartje valt niet als er geen overeenkomst is gevonden.

Dit kan de 'jus' van de ontdekking worden.

Deze 'jus' is er niet bij een omzetting van iets nieuws naar je eigen begrijpen, van wat je al denkt te weten.

Dit is natuurlijk geen slimme zet van een onzeker denken.

Kan het denken geen vergelijking vinden in de herinnering, dan blijft hij zoeken als het vraagteken er tenminste is, zich afvragen wat is dat wat ik nog niet begrijp.

Zijn nieuwsgierigheid blijft zoeken naar voorbeelden om dat hij het wil begrijpen.

Dit willen begrijpen moet gaan ontdekken wat hij nog niet weet of kent, dat doet hij door te vragen, soms is het nodig om iets in elkaar te knutselen als het om technische dingen gaat.

Een denken dat niet vraagt kan nooit een intelligent denken zijn, een intelligent denken vraagt en wil weten hoe het zit.

Hierom kan de uitspraak vrij van denken ook niet, het denken is niet vrij, het kan alleen maar met zichzelf denken en dat is nooit een vrij denken, is altijd met wat hij al weet en nooit iets nieuws.

Het denken kan dan ook niet iets nieuws begrijpen, hij moet het eerst tot een herinnering veranderen, dan pas kan hij er later over na denken, dan is het verleden tijd, en dus niet meer nieuw.


Een keer nog, een vertaling naar je eigen begrijpen brengt nooit een oprecht begrijpen met zich mee, is altijd een verdraaiing van de feiten.

Het is allemaal zo eenvoudig en toch tegelijkertijd  zo moeilijk.

                                                                                * Wat is begrijpen.*Dit gebeurt er bij die mensen waar over Ouspensky heeft in het eerste schrijven op deze pagina.

Dan is het nieuwe een oude herinnering geworden, dus niet iets nieuws, het had een ontdekking kunnen zijn.


Als er een begrijpen is van iets, dan betekend dat, dat er herkenning is aan een herinnering.

Aan iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden.

Wat herkend word is dus altijd het verleden anders is er geen herkenning.


De intelligentie bepaald de overeenkomst tussen het nieuwe en het verleden, is de overeenkomst afwijkend dan word naar een ander gezocht.

Dit zoeken is geen denken, is dat wel het geval dan wordt het nieuwe omgevormd naar de beste overeenkomst en vind er geen ontdekking plaats.


Als dit zoeken wat geen denken is plaatsvindt dan word de geest zeer stil, deze stilte ontstaat bij hen die geïnteresseerd zijn, de interesse in het onderwerp zelf, het willen begrijpen.

Ik heb gemerkt dat deze interesse vaak wordt ondermijnd door onzekerheid, omdat de persoon in kwestie niet kan verdragen dat hij het niet weet, dat maakt hem onzeker.

Dan vindt er geen zoeken plaats, en komt er een ja ik begrijp het, dit ja kan nooit gebeuren bij een zoeker, omdat een zoeker iets nieuws ontdekt en daar een vorm aan wil geven, lukt dit niet dan komen er vragen over het onderwerp, om deze te verduidelijken.


Voor de geïnteresseerde moet er een nieuwe vorm gemaakt worden en daar is tijd voor nodig, het brein moet een nieuwe samenstelling in elkaar zetten en vastleggen.

Als deze bewerking klaar is en er een nieuw begrijpen plaats vindt, gaat dit begrijpen gepaard met vreugde, wat zeer aangenaam aanvoelt.

Dit gevoel verhoogt de interesse in willen begrijpen en stelt vragen, dat is het vraagteken waar ik regelmatig gebruik op de volgende pagina's.

Wat op dit moment in mij langzaam helder is dat het hele subjectieve bewustzijn een opgelegd patroon volgt.

Even het beginsel van het brein in kaart brengen.

1. Het brein is bij de geboorte als een onbeschreven blad.

2. Zijn eigenschap is willen leren, is kopiëren wat het waarneemt, door middel van de zintuigen, het waarnemen is gelijk aan registratie in het brein.

3. Het instinct heeft de kracht om kenbaar te maken als zijn leven in gevaar komt.

Dit is mijn subjectieve realiteit.

De inhoud van deze realiteit is bijna zonder geloof waar dan ook in, er is bij mij altijd een vraagteken die mee kijkt is dat nu wel zo.


4. De wil om te overleven.

Dit is er voordat er een ik is ontwikkeld.

Dit vraagteken is langzaam ontstaan door achteraf te controleren of het wel waar was, dit vergrote het inzicht in wat er word vertelt.

Bij mij is het inmiddels standaard geworden dat in een gesprek meteen al zichtbaar wordt in hoeverre het waar is, daarin ligt ook besloten of het verhaal van de persoon zelf is (zijn ervaring) of dat het geleend is zoals bijvoorbeeld van het internet.

Deze vertellingen hebben een andere klank, de verteller komt zelf niet voor in het verhaal of uitspraak, (het gevoel van het zelf te begrijpen bedoel ik), wat er dan wel inzit is de ego trip (wat weet ik veel hé).

Deze twee kunnen niet samen gaan  begrijpen en de ego trip.

Omdat het begrijpen er van opnieuw beleefd word, bewust of onbewust, maakt geen verschil.


Ik heb veel geleerd van het inzicht in het fenomeen geloof, bijvoorbeeld het geloven in een Opperwezen van een religie, ik ben zelf opgevoed als Nederlands hervormd, gelukkig niet zo streng.

Door toch weer het vraagteken te plaatsen en het te onderzoeken, een van die ontdekkingen was, dat ik het op zijn minst vreemd vond, als de opvoeders een bepaald geloof hadden dat de nakomelingen hetzelfde geloof zich eigen hadden gemaakt, dat was in elke religie het geval, zelfs met een andere richting in die zelfde religie.

Deze ontdekking zette alles op zijn kop, het heeft jaren geduurd om te beseffen hoe dit mogelijk was, ik ging er toen nog van uit dat ik en de mensen een eigen wil hadden.

Dat wij konden kiezen en dat onze meningen onze eigen zelf overwegende meningen waren.


De eind conclusie was dat ik (en waarschijnlijk bijna alle mensen) een kopie zijn van een mengelmoesje van mijn opvoeders, een geweldige schok.

Ik was dus ook zo'n mengelmoesje, en dan heb ik misschien ook wel geen eigen wil.

Wie ben ik dan, dat werd de vraag der vragen, daarin werd langzaam mijn subjectiviteit duidelijk.

Volgens het woordenboek is de betekenis van subjectiviteit, ‘zo wordt bijvoorbeeld iets wat men uit eigen ervaring heeft meegemaakt als subjectieve ervaring aangemerkt’.

Dit zal vooral zo zijn als er anderen zijn die onder dezelfde omstandigheden niet hetzelfde hebben ervaren.


Dit kwam voor mij het duidelijkste tot uitdrukking als ik dit voorlegde aan mensen die zelf een of andere religie hadden, er was nooit enige echte reactie op mijn vragen, of de bijbel werd geciteerd.

Mijn vraag werd nooit rechtstreeks beantwoordt.

Dit was voor mij onthutsend, nu begreep ik er niets meer van, vele jaren later werd mij duidelijk hoe dit kwam.


Door verschillende boeken te lezen en een bezoek te brengen aan magnetiseurs, hypnotiseurs, Jomanda, hand en kaart lezers, waarzeggers, yoga enzovoort, kwam ik niet echt verder, wel begon ik te begrijpen wat suggestie was en hoe het werkte.

De doorbraak kwam toen ik in aanraking kwam met de school voor praktische filosofie in Deventer, daar werd mij duidelijk hoe het een en ander werkte in het brein, ik heb daar 6 jaar de lessen gevolgd.

Heel verhelderend was het vooral met de mede studenten, degenen die het niet volbrachten en afhaakten (het hoe en waarom dit gebeurde).


Het afhaken van de mede cursisten werd voorspelbaar door dat wat zij vroegen en wat hun antwoorden waren op vragen, dit werd een vorm van voorspelling wanneer zij afhaakten, hun argumentatie was voor mij een bron van inzicht in mij zelf.

Na 6 jaar hield ik het voor gezien, nog enkele cursussen gedaan, nog wat andere scholen bezocht.


Het besef groeide dat ik volledig alleen was in mijn God vergeten onderweg zijn.

Het werkelijke werk werd zichtbaar ik was de leerling en de meester, iets anders was er niet, daar stond ik dan met alleen mijzelf, nu verder met al mijn onwetendheid.


Sorry voor mijn talenknobbel.

Onwaarheden onder voorbehoud.

* Wat op dit moment in mij langzaam helder word. *

Wat is Beelddenken