Invloeden-A-B en C

Laatste verandering.

17-04-2017

15-05-2016

02-02-2016

14-01-2016

24-12-2015

25-10-2015

22-09-2015

29-01-2015

11-11-2014

23-10-2014

17-10-2014

17-02-2014

15-02-2014

22-12-2013

Dagboek-3 operaties.

Aanvulling op-Je kunt niet.

Krishnamurti.

De mens en zijn evolutie.

Sporen van een verloren kind.

E-mail gesprek aan de deur.

Einstein had het mis.

Beelddenken 1,2,3, en 4.

Inleiding 2.

Differentiatie

Zwartepiet.

Dimensies en Utopia.

De basis van een relatie kiezen.

Is er dan niet anders om.

Als u in het sub menu op een nummer klikt kunt u de mp3 hier boven beluisteren.

Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button
                                                         * Laten we nu proberen de vraag te beantwoorden: *


Wat doet een mens ernaar verlangen nieuwe kennis te verwerven en zichzelf te veranderen?
Een mens leeft onder twee soorten invloeden. Dit moet heel goed begrepen worden en het verschil tussen de twee soorten invloeden moet duidelijk worden onderkend.
De eerste soort bestaat uit interessen en attracties die hun oorsprong vinden in het leven zelf: belangstelling voor onze gezondheid, onze veiligheid, rijkdom, genoegens, amusement, zekerheid, ijdelheid, trots, roem, enzovoorts. De tweede soort bestaat uit interessen van een hele ande­re orde, gewekt door denkbeelden die niet voortkomen uit het leven maar oorspronkelijk van scholen afkomstig zijn. Deze invloeden bereiken de mens niet rechtstreeks.
Ze komen terecht in de algemene maalstroom van het leven, vinden hun weg door vele geesten, en bereiken een mens via wijsbegeerte, wetenschap, godsdienst en kunst, maar altijd vermengd met invloeden van de eerste soort en in het algemeen weinig gelijkend op wat ze eerst waren. In de meeste gevallen beseffen mensen niet dat de tweede soort een andere oorsprong heeft, en denken zij dat ze alle­maal uit dezelfde bron komen.
Al weet een mens niets af van het bestaan van twee soor­ten invloeden, ze werken beide op hem in, en op de een of andere wijze respondeert hij erop.
Hij kan uitsluitend openstaan voor één of enkele invloe­den van de eerste soort en volkomen onontvankelijk zijn voor invloeden van de tweede soort.
Of hij kan aange­trokken en geraakt worden door de een of andere invloed van de tweede soort.
De uitkomst is in beide gevallen ver­schillend.
We zullen de eerste soort A-invloeden en de tweede soort B-invloeden noemen.
Als een mens volledig in de macht van A-invloeden is, of van één speciale A-invloed, en volkomen onverschillig voor B-invloeden, gebeurt er niets met hem en wordt zijn mogelijkheid tot ontwikkeling elk jaar van zijn leven klei­ner; en op een bepaalde leeftijd, vaak al heel vroeg, verdwijnt ze helemaal.
Dit betekent dat die mens sterft terwijl hij fysiek nog in leven blijft, zoals een zaadkorrel die niet kan ontkiemen en een plant voortbrengen.
Maar als een mens daarentegen niet volledig in de macht van A-invloeden is en als B-invloeden hem aantrekken en doen voelen en denken, voegen de gevolgen van de indrukken die ze in hem voortbrengen zich in hem samen, trekken ze invloeden van dezelfde soort aan en groeien, zodat ze een steeds belangrijker plaats in zijn den­ken en leven gaan innemen.
Indien de door B-invloeden veroorzaakte gevolgen sterk genoeg worden, smelten ze samen en vormen in een mens wat een magnetisch centrum wordt genoemd.
Hierbij moet worden aangetekend dat het woord 'centrum' hier niet hetzelfde betekent als in de termen 'denkcentrum' of `bewegingscentrum'. Dit zijn centra in de essentie. Het magnetisch centrum daarentegen wordt in de persoonlijk­heid gevormd, het is eenvoudig een groep van interessen die, wanneer ze sterk genoeg worden, tot op zekere hoog­te als leidinggevende en besturende factor dienen. Het magnetisch centrum geeft aan iemands belangstelling een bepaalde richting en helpt deze daar vast te houden.
Uit zichzelf kan het magnetisch centrum echter niet veel doen. Een school is noodzakelijk, Het magnetisch cen­trum kan een school niet vervangen, maar het kan wel helpen de behoefte eraan te doen beseffen; en ook om te beginnen naar een school uit te kijken of, wanneer men toevallig met een school in aanraking komt, deze als zoda­nig te herkennen en te proberen haar niet te verliezen. Want niets is makkelijker dan een school te verliezen.
Het bezit van een magnetisch centrum is het eerste, zij het niet expliciet geformuleerde vereiste van een school. Wanneer iemand zonder een magnetisch centrum, of met een klein of zwak magnetisch centrum, of met verschil­lende tegenstrijdige magnetische centra — dat wil zeggen, met een gelijktijdige belangstelling voor een aantal onderling onverenigbare dingen — met een school in aanraking komt, is hij er niet in geïnteresseerd, of hij oefent direct kritiek uit nog voor hij er iets van kan weten, of zijn inte­resse verdwijnt heel snel zodra hij geconfronteerd wordt met de eerste moeilijkheden van het schoolwerk. Dit is de voornaamste beveiliging van een school. Anders zou de school vol zitten met een heel verkeerd soort mensen die het schoolonderricht onmiddellijk zouden verdraaien.
Een juist magnetisch centrum helpt niet alleen een school te herkennen, maar helpt ook bij het opnemen van het schoolonderricht, dat verschilt van zowel A-invloeden als B-invloeden en gevoeglijk C-invloed kan worden genoemd.
Een C-invloed kan alleen mondeling worden overgedra­gen, door rechtstreeks onderricht, rechtstreekse uitleg en demonstratie.
Wanneer iemand in aanraking met een C-invloed komt en in staat is deze op te nemen, wordt van hem gezegd dat hij in één punt in zichzelf, dat wil zeggen in zijn magnetisch centrum, vrij wordt van de wet van het toeval. Op dat moment heeft het magnetisch centrum zijn taak vervuld en houdt het op een rol te spelen. Hij heeft een mens tot een school gebracht of hem daar geholpen bij zijn eerste stappen. Vanaf dit punt zijn het de ideeën en het onder­richt van de school die de plaats innemen van het magne­tisch centrum en deze beginnen langzaam door te dringen in de verschillende delen van de persoonlijkheid en na verloop van tijd ook in de essentie.
Men kan veel over scholen, over de organisatie en activiteiten ervan, te weten komen op de gewone manier door erover te lezen en door het bestuderen van tijdperken in het verleden toen scholen nog meer in de openbaarheid traden en makkelijker toegankelijk waren. Maar bepaalde zaken over scholen kan iemand alleen in de scholen zelf leren. En de verklaring van schoolbeginselen en schoolre­gels neemt een zeer belangrijke plaats in het schoolonderricht in.


                                                                         * Ik heb mij vaak afgevraagd.*


Waarom mensen niet geïnteresseerd zijn in deze dingen, ik bedoel eigenlijk geïnteresseerd zijn in zichzelf en hoe het tussen de oren werkt.

Alleen zij die op een of andere manier in aanraking waren geweest met yoga of een of andere cursus hadden gevolgd over de kracht van het denken, of op het gebied van esoterische cursussen, verbeter de wereld en begin bij jezelf bijvoorbeeld enzovoort.

Ik heb ook tijdje getwitterd, dan ging ik in op mensen die het over opvoeden hadden, of over het denken, of op het gebied van zelfrealisatie.

Er gebeurde steeds hetzelfde na enkele woordenwisselingen kreeg ik twee keer gelijk, en dan werd er niet meer gereageerd.

Ik begrijp nog steeds niet waarom mensen geen interesse hebben in zichzelf, daar gaat deze site toch over, er is iets wat ze weerhoudt om erin te duiken of te reageren, op de enkeling na natuurlijk.

Ik herinner mij iets gelezen te hebben over A,B en C invloeden, ik heb het opgezocht en zal het hieronder plaatsen.

                                                                       * Door de jarenlange ervaring.*Door de jarenlange ervaring met mensen heb ik inmiddels ook wel begrepen dat het steeds om jezelf draait, een ik maatschappij dat is ook wel bekend iedereen weet dat, alleen het heeft geen betrekking op jezelf, ik ben anders dan de maatschappij is, ik ben niet egoïstisch ik ben sociaal voelend ik geef om andere mensen.

Het lijkt allemaal onzin te zijn, alleen maar om jezelf te rechtvaardigen dat je niet wilt zien hoe je zelf werkelijk in mekaar steekt. Het lijkt wel of er geen licht in het brein is, het lampje is gewoon uit, dit zijn harde woorden, de meesten zeggen dat dit waar is, dat kun je ook alleen maar zeggen als je zelf denkt anders te zijn, dat je er zelf geen deel van uitmaakt.


Een voorbeeld, ik probeer hier zorgvuldig mee om te gaan.

Het volgende gebeurde, in de jaren 60 kreeg ik kennis aan deze mens, ik vond hem aardig en heb hem destijds regelmatig geholpen.

Op een of andere manier zijn we elkaar uit het oog verloren.

Een jaar of acht geleden ontmoeten wij elkaar weer op een bijeenkomst.

De vriendschap werd weer aangehaald, het was mij wel bekend dat je deze man met handschoenen aan moest pakken, je moest een beetje letten op je woorden, zijn zwakke punt is dat hij alles onmiddellijk op zichzelf betrekt, en hij wil graag erkenning voor dat wat hij nu presteert.

Een paar keer per jaar spraken we elkaar en het ging goed tussen ons, heel goed zelfs, tot het moment dat ik een beetje beu werd van mezelf, datgene wat ik zei tegen de mensen, dat er soms iets in zat van dat kan ik niet zeggen, dan kan hij of zij nog wel eens boos worden.

Van de ene op de andere dag ben ik daarmee gestopt.

Eigenlijk hield ik mijzelf voor de gek door niet te zijn wie ik werkelijk ben.

Mijn gekozen woorden werden anders naar verschillende mensen toe, op zich een hele verademing eindelijk mocht ik eerlijk zijn wat ik vond en dacht. Het had consequenties die ik niet verwacht had.

Door enkele uitlatingen die zonder handschoentjes waren en heel verkeerd over kwamen.

Bij een persoon kwam het zo verkeerd over dat de vriendschap abrupt eindigde.

Daar ben ik toen toch wel erg van geschrokken, dit is ongeveer een half jaar geleden gebeurt, wij hebben elkaar sindsdien niet meer gesproken.

Ik had er spijt van dat ik het gezegd had, maar achteraf gezien, wat was de inhoud van die vriendschap dan waard.

Kennelijk ging het voor hem om heel iets anders, het ging hier niet om mij als persoon.

Het was wel erg heftig wat mij hiermee overkwam, op zich gebeurt het wel vaker dat ik met andere ogen bekeken wordt, en dat veranderd de omgang onmiddellijk.

En deze site zal er ook wel weer toe bijdragen, het valt ook niet mee om te beseffen, dat iedereen een beeld met zich meedraagt van de persoon in kwestie.

Dat beeld moet aan het verwachtingspatroon voldoen, gebeurt er iets dan word het beeld gewijzigd en de relatie tot elkaar veranderd, dit is aan de orde van de dag.


Hier laat ik het bij. Herman.