Laatste verandering.

17-04-2017

15-05-2016

02-02-2016

14-01-2016

24-12-2015

25-10-2015

22-09-2015

29-01-2015

11-11-2014

23-10-2014

17-10-2014

17-02-2014

15-02-2014

22-12-2013

Dagboek-3 operaties.

Aanvulling op-Je kunt niet.

Krishnamurti.

De mens en zijn evolutie.

Sporen van een verloren kind.

E-mail gesprek aan de deur.

Einstein had het mis.

Beelddenken 1,2,3, en 4.

Inleiding 2.

Differentiatie

Zwartepiet.

Dimensies en Utopia.

De basis van een relatie kiezen.

Is er dan niet anders om.

Als u in het sub menu op een nummer klikt kunt u de mp3 hier boven beluisteren.

Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button

                                                                              * Probleemoplosser.*

U kunt dit ook beluisteren bij de vertellers.
       
Voor de duidelijkheid, als ik het woord  beeld gebruik, dan bedoel ik daarmee, dat elke gedachte, veronderstelling, overeenstemming, herinnering, in het brein een vorm heeft van een beeld, dit beeld staat op zichzelf.
De inhoud van dit beeld is een zogenaamd driedimensionaal plaatje, met woorden, gevoel, met alles wat je maar kunt bedenken, zitten samen in dat beeld, in dat plaatje opgesloten.
In begrijpen worden deze onderling van elkaar gescheiden beelden samengevoegd tot een groter beeld, dat gebeurt op het moment als het kwartje valt.        

Als u de site doorgebladerd heeft en aandachtig heeft gelezen, dan is de kans groot dat u begrijpt wat in de probleemoplosser bij benadering wordt bedoeld.
Waar bestaat een probleem uit, op zijn minst uit twee beelden, ideeën, veronderstellingen, angsten, vermoedens, verwachtingen, niet moeten of wel moeten, niet willen of wel willen, enzovoort.
Een probleem bestaat altijd uit tenminste twee ‘herinneringen’ die niet met elkaar in overeenstemming zijn.
En voor de duidelijkheid deze niet in overeenstemming zijnde beelden wonen allemaal in hetzelfde huis, soms zijn deze beelden opgeborgen in verschillende kamers, zelfs is het vaak zo dat deze beelden opgeborgen zijn in achterkamertjes, redelijkerwijs heeft ook dit huis een kelder met een stalen deur die nauwelijks open te krijgen is, omdat de sleutel zoek geraakt is.
       
Als u heeft gelezen je zelf veranderen, kan het zijn dat er bij u al een lampje is gaan branden, waaruit problemen bestaan.
Wat is denken, denken is een gesprek in uw brein tussen twee of meer verschillende objecten, als deze objecten, beelden, ideeën hetzelfde zijn, is er geen uitwisseling, en dus geen denken.
Als u een bepaald onderwerp volledig heeft begrepen, kunt u over dat onderwerp niet meer nadenken, u kunt dit eenvoudig controleren in uw zelf, dit wil niet zeggen dat het onderwerp wat u heeft begrepen de waarheid is.
Voor u is dat begrijpen de waarheid, als u nieuwe kennis ontdekt over datzelfde onderwerp, zult u begrijpen dat het eerste begrijpen toch niet de echte waarheid was, u zult die nieuwe kennis moeten inpassen in uw begrijpen, en dit doet u met het denken, daardoor verandert het begrijpen over dat zelfde onderwerp.
Valt door er over na te denken opnieuw het kwartje, dan kunt u wederom niet meer nadenken over datzelfde onderwerp.
De inhoud van uw zienswijze is veranderd, en is voor u de nieuwe waarheid geworden.
       
Het denken wat nodig is in uw werk of voor het maken van een instrument, de tuin in orde maken, boodschappen doen, een denken met gevoel maar zonder emotie.
Ik hoop dat u het verschil kent tussen realistisch denken en emotioneel denken, daar tussen zit een groot verschil.
Hier wordt bedoelt al het denken dat onnodig is voor uw eigen welzijn, ‘het emotioneel denken’.
Voor de goede orde nog even dit, voor velen is dit emotioneel denken van grote waarde, u moet niet door elkaar halen dat vreugde geen emotie is, vreugde is heel iets anders.
Een emotioneel denken maakt u tot een slaaf van deze emotie, of deze emotie nu positief of negatief is maakt geen verschil.
Een positieve emotie over iets laat u er achteraan hollen, een negatieve emotie leidt tot negatiefitijd in u.
Een positieve of negatieve emotie groeit altijd uit tot een probleem in onszelf, deze emotie maakt ons tot slaaf.

U moet me niet kwalijk nemen dat ik dit schrijf over emotie, kijk maar eens in uw zelf en zie maar eens bij anderen wat een emotie teweeg kan brengen, het moeilijke hierin is dat u de positieve emoties omarmt en de negatieve emoties weg schuift, dit is de kop in het zand steken.
Elke ruzie of onenigheid kan alleen maar bestaan bij de gratie van deze emotie, als u een probleem heeft met iemand en nu komt zover dat u er samen over kunt praten, als het gesprek goed verloopt en tot een oplossing komt, als u er later op terug kijkt en probeer te analyseren waarom u samen tot een oplossing kwam, dan zult u ontdekken dat de oplossing lag in het verwijderen van de emotie, omdat deze emotie voor beide partijen verschillend waren.
       
Emotioneel denken is het probleem, daar vindt de discussies plaats over een probleem, en met datzelfde denken worden ook nieuwe problemen gemaakt.
Al het denken denkt met zichzelf, iets anders is er niet, voor het denken is het onmogelijk om te denken met iets wat niet in uw eigen brein aanwezig is, de enige opzie is ‘met zich zelf te denken’.
Iets anders kan uw brein niet, dit denken denkt alleen met zichzelf en kan dit alleen maar om dat er beelden, ideeën of emoties zijn die verschillend aan elkaar zijn.
       
Herman denkt met Herman, en Herman is ook de maker van alle andere Herman beelden en Herman ideeën.
Nu wordt het spannend, neem mij niet kwalijk maar een probleem is eigen schuld dikke bult.
Herman is zijn eigen probleem, meer is het niet en meer kan het ook niet zijn.
Hiervan gaan de haren recht op staan, nog een ogenblikje geduld voordat u mij de oorlog verklaart.
        
Ik zal u laten genieten van de geboorte van een probleem.
Een aanrader is, nog een keer lezen wat er op de pagina denken over wordt geschreven.
Ik wacht wel even.
Oké, ik denk dat u al wel de klok hoort luiden maar nog niet pressies weet waar de klepel hangt.
       
U heeft vast wel eens iets moois zien liggen in een winkel wat u graag wilde hebben, wat dat was moet u zelf invullen.
Het zien van dat moois is prima, maar op het moment dat het verlangen ook mee gaat kijken bent u verloren.
Dat is het begin, beseft u dat het een verlangen is die mee kijkt dan kunt u het nog keren als u daar tenminste bewust van bent, dan kunt u dat moois blijven bewonderen, dan gebeurt er verder niets.
Als u zich er niet van bewust bent dat het verlangen de rol van willen hebben speelt, en u er steeds maar aan moet denken, waardoor u het gevoel versterkt, en het een emotie wordt, dan koopt u het.

Ik zal proberen uit te leggen wat er gebeurt in uw denken.
Als datgene wat u wilt kopen betaalbaar is.
Is de aankoop voor u zinvol en geoorloofd.
Is het product wat u wilt kopen voor u verantwoord.
Deze dingen vormen geen bedreiging, hierbij blijft het gevoel op de standaardwaarde die automatisch door u aan het product is gekoppeld.
Hierna komen enkele zinnen die het gevoel veranderen in een emotioneel gevoel positief of negatief, het maakt niet uit, het gaat hierom de verandering van het gevoel in een emotie.
Daarom noem ik een emotie die u zelf gemaakt heeft door er over na te denken, en opgeklopt heeft tot een emotie, een uit de hand gelopen gevoel.

Deze veranderingen vinden plaats door de volgende manier van denken over de eventuele aankoop.
Als het gevoel de vorm heeft van graag willen hebben, dan neemt het denken in overweging of de aankoop verantwoord is ten opzichte van het thuisfront.
Is de aankoop buiten uw budget, of is het alleen maar een speeltje voor u, is de eventuele aankoop om welke reden dan ook niet geoorloofd.
Als dit niet geoorloofd zijn, een rol speelt dan moet u goed opletten wat uw denken gaat doen, uw denken zal alles uit de kast trekken om het niet geoorloofde te vervormen tot geoorloofd, uw denken weet hierin alle middelen te vinden om er een geoorloofde aankoop van te maken.
Uw denken zal hierin ook trucjes verzinnen om u straks tegenover het thuisfront te kunnen verdedigen dat het een zinvolle aankoop was.      
       
Hoe is dit toe te passen op een onenigheid met uw partner, uw werkgever, uw buurman of de melkboer.
Het gaat hier niet om een oplossing die moet u zelf vinden.
Ik beschrijf alleen waarom er een probleem is ontstaan.
       
Dit wordt de beste Pagina van de site.
       
Oké daar gaan we dan, elk beeld wat Herman heeft van wat dan ook, is opgebouwd door Herman zijn eigen waarnemingen, die een herinnering zijn geworden.
Aan deze beelden wordt in de loop van de tijd toegevoegd of afgehaald, deze beelden veranderen voortdurend, en daar is het denken voor verantwoordelijk.
U herkend dit, het is een vorm die ook wel piekeren wordt genoemd.
       
Dit gebeurt met alle herinnering's beelden die Herman heeft, met alle beelden wat Herman weet, elke herinnering is en beeld er zijn tig beelden, die het denken steeds aanpast, door er over na te denken.
Elke nieuwe waarneming wordt opgenomen via een herkenning, en krijgt een plaats in een bestaand beeld waardoor dat beeld verandert.
Is er geen herkenning in de waarneming dan wordt er een nieuw beeld gemaakt, en het wordt ingekleurd door alle andere beelden.
Alles draait om deze beelden dat is Herman, Herman is al die beelden tezamen, iets anders is Herman niet, als je die beelden kon uit gummen dan verdwijnt Herman, fysiek natuurlijk niet, (dementie is uit gummen).
       
Elke oneffenheid in Herman bestaat bij de gratie van het verschil tussen deze beelden.
Als Herman boos is op iemand is dat omdat Herman een beeld in zichzelf mee draagt dat in strijd is met een ander beeld in Herman dat correspondeert met zijn waarneming.
       
Nu even langzaam aan, dit is de kern van de zaak.
Er is een beeld x, dat Herman is, en er is een beeld y, die eveneens Herman is, het beeld y, is gelijk aan wat Herman op dat moment waarneemt.
Herman heeft het beeld y, opgeborgen en ver weg gestopt, dat beeld wilde Herman niet zijn, het is een onaangenaam beeld de inhoud van dat beeld kan van alles zijn.
Dit Herman beeld komt enigszins overeen met wat Herman op dat moment waarneemt een persoon, het journaal, dit opgeborgen beeld deze herinnering wordt wakker geschut.
En de boosheid is geboren omdat Herman x, en Herman y, niet samen door één deur kunnen.
Herman heeft ruzie met zichzelf, de beelden x, en y, die ruzie maken is Herman zelf, dit heeft niets te maken met wat er gezegd, gebeurt of waargenomen werd.
Herman is boos omdat het verborgen beeld wakker is gemaakt door boze woorden of wat dan ook.
Bij elke ruzie of onenigheid of probleem zie je jezelf in je ‘eigen spiegel’, iedereen kent deze uitdrukking, er zijn er maar weinigen die hem echt begrijpen.
Als u heel goed oplet kunt u zien en voelen dat u uzelf ziet in uw eigen spiegel, u bent dat spiegelbeeld.
Dat wat u ziet in uw eigen spiegelbeeld zijn de opgeborgen beelden die wakker worden, dat is alles.
Als u blijft door mekkeren over het boos zijn en uw gelijk probeert te halen, wordt de boosheid in uzelf versterkt.
Dat spiegelbeeld in uzelf krijgt meer energie die door de emotie in uw eigen denken worden versterkt.
Het beeld dat de boosheid veroorzaakt wordt alleen maar minder door er geen uiting aan te geven en het blijven voelen zonder er over na te denken.
Dit voelen zonder er over na te denken, beroofd het boos zijn van zijn energie, dat is het enige wat echt werkt, al het andere is vluchten en zal dat spiegelbeeld in u, de emotie er van versterken.
Dit werkt altijd bij elke oneffenheid in u zelf, positief of negatief maakt niet uit, zelf bij welke verslaving dan ook.

Waarom dit de enige manier is die echt werkt komt door het volgende.
Het kan zijn dat u al heeft begrepen dat elke herinnering die u heeft, dat die door u zelf is gemaakt door uw eigen waarneming, al dan niet ingekleurd door uw eigen denken, deze waarneming noem ik een beeld, misschien moet ik hier een voorbeeld van geven om het voor u duidelijke te maken.

Stelt u zich als volgt voor, u heeft een beeld in de herinnering aan iets positiefs of negatiefs, doet er niet toe wat de inhoud van die herinnering is, het werkt altijd op dezelfde manier, deze herinnering komt tot leven als u geconfronteerd wordt met het equivalent hiervan in de buitenwereld.
Deze herkenning van uw waarneming kan alleen maar plaats vinden als er in uzelf een beeld aanwezig is die door u zelf gemaakt is, door een eerdere waarneming van uzelf.


In de basis is dat beeld neutraal, er zijn in de basis geen toeters en bellen in dat beeld, het is zogezegd een niet opgepoetst beeld, als uw denken met datgene wat u ziet aan de haal gaat dan kan het volgende gebeuren.
Uw waarneming van bijvoorbeeld een huis wat u wel bevalt, dat wel bevallen is op zich al een inkleuring, de volgende stap is dat het denken het beeld wat hij heeft, verder in gaat kleuren met onder anderen hoe mooi het is als het een middelmatig huis is kan het denken er binnen de kortste keren een villa van maken.
Uw denken kan het groter en mooier hij kan het geweldig maken dit doet het denken door het toevoegen van uw eigen emotie, uw denken kan het ook voor dezelfde prijs volledig afbranden zodanig dat het een vreselijk huis wordt.

U is eigenaar van uw eigen denken, en dit eigen denken heeft het ingekleurd zoals uw eigen emotie dat verlangde.
Omdat dit zo werkt, u was er misschien enkele minuten voor nodig om er een villa van te maken of om het volledig af te branden, omdat deze bewerkingen door het denken in uw eigen brein tot stand zijn gebracht.
Omdat dit werkelijk op deze manier in u tot stand komt, kunt u de toeters en bellen die u heeft gebruikt om uw eigen beeld over dat huis deze vorm te laten krijgen, als je dit beeld wild om doen van alle toeters en bellen moet u dezelfde weg bewandelen alleen dan omgekeerd.
Dat omkeren houdt in dat u de villa of het afbranden van het huis in uzelf moet waarnemen, u moet het voelen in de hoedanigheid die het op dat moment heeft met alles erop en eraan.
Als u dit beeld in uw herinnering laat verschijnen dan kunt u het om doen van deze toeters en bellen, door het beeld waar te nemen en er met uw denken van af te blijven, dan zal na enige tijd de toeters en bellen langzaam verdwijnen, u heeft het immers zelf toegevoegd met uw denken.

Als de supporters van Ajax en Feyenoord verschillend aan elkaar zijn, dan komt dit alleen maar door dat de supporters verschillende oppoetst middelen gebruikt hebben voor hun eigen favoriet.
De inhoud van deze poetsmiddelen bepaalde later de ruzies onder elkaar, en bijvoorbeeld auto's in de brand steken.
U kunt dit ook zien beide jongelui die een popgroep aanbidden, het gebruik van datzelfde poetsmiddelen en de intentie hiervan bepalen het toejuichen en de aanbidding van deze groepen, en zijn ook mede bepalend voor de hoeveelheid tranen die er stromen, als een popgroep besluit te stoppen.

Het trieste hier in is dat deze uitingen van deze mensen niets van doen heeft met de mensen van Ajax Feyenoord of popgroep, deze mensen komen niet voor in deze beelden, het gaat alleen maar om het poetsmiddel dat gebruikt is, en de inhoud en het poetsmiddel is het individu zelf, met andere woorden het aanbidden en het verafgoden is gericht op de beelden die in het individu zelf aanwezig zijn.
Dit is trouwens met alles waar u en ik respect voor hebben, of voor warmlopen of wat anders, dit is in elke religie het zelfde  het kan nu eenmaal nooit over iets gaan wat buiten u en mij plaatsvindt.
Elk woord elke zin alles wat u en ik uitspreken, of bedenken is altijd afkomstig van ons eigen beeld, en gericht op een ander beeld in ons zelf, dit alles is afkomstig uit onze eigen beeldden Galerie die u en ik hebben samengesteld in ingevuld, dat speelt zich allemaal af binnen de muren van ons eigen huis.

U weet waarschijnlijk ook wel dat al uw denken binnen de muren van uw eigen huis plaatsvinden, als u aan datzelfde denken geluid toevoegt, betekent dit nog steeds dat dit alles binnen uw eigen muren plaatsvindt, met andere woorden al uw uitgesproken ideeën en principes is als het ware had op denken, zodat anderen het kunnen verstaan en toch gebeurt dit alles binnen in uw eigen huis.
De woorden en zinnen die u uitspreekt worden door een andere eigenaar in zijn eigen huis vertaald, en begrepen door de beelden die in dat andere huis aanwezig zijn.

U kent vast wel de uitspraak dat het gras groener is aan de andere kant van de muur, als dat bij u het geval is, dan heeft u met uw eigen denken ervoor gezorgd dat het gras daar groener is, als de emotie van dat groenere gras uit de hand loopt zult u gaan grazen aan de andere kant van de muur, dan zult u ontdekken dat het uiteindelijk gelijk smaakt als waar u vandaan kwam.

Nu gaan we verder met de uitleg van het volgende.

Ik zal u een voorbeeld hiervan geven.
Ik gebruik hier het woordje angst, maar het kan ook verlangen verdriet boosheid begeerte of pijn zijn, elk woord wat in u opkomt en een vorm heeft die voor u niet wenselijk is, of het slachtoffer van denkt te zijn.
Als u bijvoorbeeld bang bent voor wat dan ook het maakt niet uit waarvoor.
Voor de duidelijkheid neem ik een voorbeeld, als u niet over een brug durft te lopen omdat u bang bent in het water te vallen, u kunt bijvoorbeeld niet zwemmen, het maak niet uit wat de oorzaak van uw angst is.
Dan moet u langzaam richting deze angst brug lopen, zo lang doorlopen tot u de angst voelt opkomen, dan moet u onmiddellijk stoppen en de angst voelen en blijven voelen, is niet makkelijk, toch is dit de enige oplossing om de angst zijn energie te ontnemen.
In het voelen van de angst, wordt het waarom zichtbaar, gebeurt dat niet dan is waarschijnlijk de angst te heftig en bent u te ver door gelopen, doe dan enkele passen terug wat de angst doet afnemen.
Het waarom hoeft niet zichtbaar te zijn, u kunt ook blijven staan tot dat het angst gevoel afneemt, dit gebeurt alleen als u er met uw denken afblijft, dit is een voorwaarde om de angst terug te dringen.
Is de angst minder geworden, dan is het tijd voor nog enkele stappen voorwaarts, een voorwaarde is dat de angst draagbaar moet blijven, in paniek werkt dit niet.
Doe nog enkele passen voorwaarts, de angst moet beheersbaar blijven, anders stopt u onmiddellijk en ga dan iets anders doen.
Wacht een paar dagen, in die paar dagen moet u er verder zo min mogelijk over na denken, als er een waarom in het
denken verschijnt ga daar dan heel voorzichtig mee om, trek vooral geen conclusies.
Met een paar dagen probeert u het opnieuw, maar wees niet te snel, voetje voor voetje verder gaan, zorg er voor dat de angst niet de overhand krijgt, dan hebt u verspeelt wat u gewonnen heeft, u wild immers de baas worden over deze angst.
Doe het zelfde als hier boven beschreven staat, doe het heel voorzichtig stap voor stap, het is niet niks wat u probeert te bereiken, herhaal dit net zolang tot de angst beheersbaar blijft bij het overlopen van de hele brug.
Doe dit vooral alleen en vraag geen hulp, doe het met een soepelheid die bij u past, en praat er niet over tot dat de angst overwonnen is, jouw overwinning zal je een geweldige vrijheid's gevoel geven.
       
Dit werkt altijd bij alle ongerijmdheden waar u van af wild ook bij een in de rede vallen van iemand of bij boos zijn terecht of onterecht.
De moeilijkheid is meestal dat de emotie te sterk is geworden om er af te blijven, probeer toch dat punt te vinden waar u het kunt voelen zonder dat het denken er mee aan de haal gaat.
Als het om onenigheid met een persoon of instantie gaat, kunt u altijd wel een plek vinden waar u het op kunt roepen en in de hand kunt houden, bijvoorbeeld op een grotere afstand van het probleem zelf, of gewoon in uw luie stoel.
Succes er mee het werkt echt, probeer het eerst bij iets kleins, dan heeft u de sleutel in handen.
Als u zegt of denkt ja maar ik heb toch gelijk of het is toch ook zo, uw probleem heeft ook gelijk van zijn standpunt uit gezien.
Uw probleem is niet die ander, maar uw eigen ingekleurde beeldidee, over die ander dat is het probleem, die u zelf heeft samengesteld.
       
Het is misschien zinvol om Brainstormen nog eens rustig door te lezen, en probeer te begrijpen wat er gezegd wordt.
Ik ga even rustig een kopje koffie drinken met een lekker tompoes die Amor en ik vandaag bij de bakker hebben gehaald, daar van te genieten duurt wel even dus neem de tijd zou ik zeggen.
Als u terug bent ga ik verder.
       
U bent beslist een grote hoeveelheid logies denken nodig om er vat op te krijgen om het te begrijpen.
Het is eenvoudige en toch zo moeilijk, denk er vooral aan de Pagina inleiding wat P.D. Ouspensky daar over schrijft.
Pas op dat u het niet vertaald in uw eigen termen als dat gebuurt dan is er geen interesse voor uzelf en gaat u gewoon verder met de anderen de schuld te geven van uw eigen probleem, dan probeert u uw omgeving te veranderen zodat u zonder problemen verder kunt leven.
       
Laat het verder rusten als u interesse heeft dan wordt er automatisch aan gewerkt in uw binnenste, lees het een en ander over een maand nog eens door, dan zult u merken dat u meer begrijpt waar het over gaat, u zult nieuwe dingen ontdekken en zich afvragen heb ik dat toen niet gelezen?
Dat heeft u wel maar uw begrijpen is toegenomen.
Voor de meesten is dit volslagen nieuw, als het denken stopt omdat u probeert te begrijpen zit u goed, vul het niet in met wat u al denkt te weten.

Als u deze uitleg heeft begrepen en toepast, in al uw botsingen met u zelf en met de medemens, zal het inzicht en begrijpen van uzelf een vorm aannemen die op het moment van de botsing u laat weten dat u die botsing zelf bent.
Op dat moment zult u beseffen dat u naar u zelf kijkt wat zichtbaar is in deze spiegel, dit besef ontneemt onmiddellijk een gedeelte van de energie die in die botsing aanwezig is, en uw reactie zal hierdoor een andere vorm krijgen.
In deze botsingen wordt uzelf zichtbaar en de zogenaamde ander die ook in uw eigen huis woont.

Wat overblijft is uw eigen mening, langzaam maar zeker zult u door het waarnemen van uzelf in de spiegel, ook gaan beseffen, dat al uw meningen gebaseerd zijn op deze beelden die niet met elkaar in overeenstemming zijn.
Deze ontdekking zal uw meningen omvormen tot begrijpen van uw zelf, daarmee neemt uw zeker weten en uw meningen af.

Als u dit beseft en begrijpt en het toepast, dan zal het niet lang duren dat u uw zelf voor een groot gedeelte begint te begrijpen.
Dit begrijpen van uw zelf laat u beseffen dat elke onenigheid in uw omgeving, en tussen andere en in uw zelf, allemaal in uw eigen huis wonen, dan zult u langzaam maar zeker beginnen te begrijpen waarom er zogenaamde leiders nodig zijn, en hoe het komt dat er zoveel ideeën en principes een goede en in harmonie zijnde samenleving in de weg staan.
Hiermee gaat u ook begrijpen waarom er na het beëindigen van de dictator Hussein, alle onderdrukte groepen en stammen elkaar de strot doorsnijden.
Door dit besef gaat uw mening, als er die al was volledig om zeep, omdat u heeft beseft dat deze groepen alleen maar kunnen bestaan door een eigen mening te hebben die in strijd is met andere meningen van andere groeperingen.
Dit laat u tegelijkertijd weten dat het onmogelijk is om dit te veranderen, u hebt in uw zelf ontdekt wat er nodig is dat er veranderingen in uw plaats vinden, dat dit alleen maar kan gebeuren doordat er iets ophoudt te bestaan, het elimineren van een bewering of een veronderstelling of een zeker weten.
Dit begrijpen krijgt een vorm die onmogelijk uit te leggen is aan anderen die daar geen eigenaar van zijn, je gaat zelfs begrijpen waarom u eigen mening als er die nog is niet kunt overbrengen op een ander.

Nog even dit, wat wij in het algemeen onder vrijheid  en liefde verstaan, kijk maar in uzelf u zult bemerken dat deze vrijheid en liefde afhankelijk is van iets anders, als dat andere wegvalt is de vrijheid en de liefde tegelijkertijd ook verdwenen.

Daarom is de vrijheid die u onderweg tegenkomt die het gevolg zijn van het opruimen van principes en ideeën, niet meer afhankelijk zijn van iets, en dat is voor mijn gevoel werkelijke vrijheid, het zal een vorm aannemen waarop het woord vrijheid die in het dagelijks leven als werkelijke vrijheid wordt ervaren, niet meer van toepassing zal zijn.

Deze vrijheid zonder naam, die niet gebonden is aan principes en ideeën, dit is een lange weg wat u veel inspanning zal kosten, en zal doorgaan tot aan het laatste huis met de zes plankjes, het is een eenzaam bestaan waarin min of meer u als individu alleen komt te staan, maar de verdienste zal vrijheid zijn, en deze vrijheid kan heel goed overweg met onwetendheid, omdat u zelf heeft begrepen wat de inhoud is van onwetendheid.

Verder is het aan u, of u moeite wilt gaan doen en wilt ontdekken hoe uw eigen gevangenis er uitziet, de gevangenis die uzelf heeft gemaakt, en het slot waarmee de deur open kan gaan, u kunt de sleutel vinden in uw zelf, de energie en het begrijpen zullen u helpen deze sleutel te vinden, als u de verteller dit enkele malen per week laat vertellen zult u beter begrijpen waar het omgaat, en zult u de energie vinden om de sleutel te zoeken.

Spreek er niet over met anderen zolang er geen vraag is, zij zullen alles in het werk stellen om te verhinderen dat u de sleutel vindt, ze zullen u keer op keer veroordelen, ik ondervind dat nog regelmatig aan den lijve, alleen ik ben niet meer omver te blazen omdat ik begrijp, besef, en zie hoe hun eigen gevangenis eruitziet.

Herman.