Laatste verandering.

17-04-2017

15-05-2016

02-02-2016

14-01-2016

24-12-2015

25-10-2015

22-09-2015

29-01-2015

11-11-2014

23-10-2014

17-10-2014

17-02-2014

15-02-2014

22-12-2013

Dagboek-3 operaties.

Aanvulling op-Je kunt niet.

Krishnamurti.

De mens en zijn evolutie.

Sporen van een verloren kind.

E-mail gesprek aan de deur.

Einstein had het mis.

Beelddenken 1,2,3, en 4.

Inleiding 2.

Differentiatie

Zwartepiet.

Dimensies en Utopia.

De basis van een relatie kiezen.

Is er dan niet anders om.

Als u in het sub menu op een nummer klikt kunt u de mp3 hier boven beluisteren.

Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button Button

Deel - 1.

Deel - 2.

                                                            *Deze eerste zinnen zijn plagiaat, mijn excuus hiervoor.*


Deze eerste zinnen zijn plagiaat, mijn excuus hiervoor.

Deze eerste paar zinnen zijn gesproken door prof. Robbert Dijkgraaf in deze uitzending.

Maar weet u, u bent eigenlijk ook een klein beetje als een mier als ik het zo mag zeggen.

Want kijk eens naar deze driedimensionale kubus, ziet u drie dimensies.

Nou iedereen die naar een televisiescherm kijkt dat is hartstikke plat.

Maar eerlijk gezegd u kijkt dit moment ook naar een scherm, u kijkt naar de achterkant van uw oog en dat is hartstikke plat.

De derde dimensie ziet u niet die bedenkt u in uw brein, u interpreteert de beelden tot een driedimensionaal geheel.


Deze voor mij bevestigen de uitspraken van Robbert Dijkgraaf, daar was ik heel blij mee dit was door mij al een jaar of 20 geleden vastgesteld, ik heb hier nooit over kunnen spreken, men begreep niet wat ik bedoelde, kennelijk ook niet door Victor Lamme in juni 2012, na het interview van Victor Lamme over hersenonderzoek op de tv te hebben gezien.

Dat er eerst een denken is, en dan verschijn ik ten tonele, ik hobbel er als het ware achteraan.

Ik heb mijn bevindingen meermalen aan Victor Lamme gemaild, ik heb daar nooit enige reactie op gekregen.

U  kunt zich misschien wel voorstellen hoe blij ik was dat hier werd bevestigt wat ik zelf al had waargenomen, toen ik deze uitspraken van Robbert Dijkgraaf hoorde, in de tv uitzending DWDD Universiteit, over het leven en de revolutionaire theorieën van Albert Einstein de beroemdste wetenschapper aller tijden, nu was voor mij eindelijk de weg geopend om in mijn schrijven er dieper op in te gaan.


Zonder uitzondering gaan alle artikelen op www.bewustzijnn.nl (met dubbele n) over dit onderwerp, de woorden tweede, derde en de vierde dimensie spreek ik daar niet echt uit, maar wie tussen de regels door heeft gelezen kan ontdekt hebben dat elke uitleg pas enig gewicht krijgt door bewust te zijn van deze dimensies, dan pas komen deze uitspraken tot volle wasdom.


Robbert Dijkgraaf zei volgens mij ook het volgende over de vierde dimensie, dat wij daar allemaal in mee reizen.


Mijn interpretatie hierover is dat de moeilijkheid van de vierde dimensie, dit te kunnen beseffen, dat ons brein dit niet kan interpreteren, beseffen of begrijpen zoals u wilt, in de toekomst zal dit waarschijnlijk mogelijk zijn, omdat de wetenschap deze vierde dimensie al geïntroduceerd heeft, door de kwantummechanica.

Het introduceren van de vierde dimensie wil niet zeggen of deze werkelijk bestaat, net zoals zoveel dingen waar we van overtuigd zijn dat deze werkelijk bestaan, en ook vastgesteld wordt door te onderzoeken of het werkelijk zo is, speelt zich af allemaal binnen de muren van ons brein, natuurlijk hebben wij de indruk, of krijgen we deze indruk door er over na te denken, maar of dit werkelijk buiten ons plaatsvindt is nog maar de vraag.


Deze uitspraak van mij, gaat ook op voor de kwantummechanica, het is zeer goed mogelijk dat deze dingen alleen maar in ons brein tot waarheid worden gemaakt, het is het ten enenmale triest voor ons mensen dat het onmogelijk is om werkelijk iets waar te nemen buiten het brein, dat wat zich buiten ons brein afspeelt wordt ten enenmale altijd bevestigd in deze woorden.


De derde dimensie ziet u niet die bedenkt u in uw brein, u interpreteert de beelden tot een driedimensionaal geheel.


Ik denk dat professor Robbert Dijkgraaf er zelf nog niet van doordrongen is wat hij met deze woorden gezegd heeft.

Ik ben al meer dan een week met deze pagina bezig, toen ik deze uitspraak van Robbert dijkgraaf hoorde was het met mij meteen al duidelijk wat de inhoud van deze woorden werkelijk betekenen, ik begreep ook meteen dat de uitspraak van Robbert Dijkgraaf over dat het uurwerk van Newton onderuit zal gaan, door wat Albert Einstein de wereld liet weten.

Toen enkele ogenblikken later de uitspraak kwam van Robbert Dijkgraaf, de derde dimensie ziet u niet die bedenkt u in uw brein, u interpreteert de beelden tot een driedimensionaal geheel, zag ik meteen dat de klok van Albert Einstein opnieuw omvergeworpen zou worden, als Robbert Dijkgraaf zijn eigen woorden tot in diepste zin zou begrijpen.

Meer wil ik er hier niet over kwijt, jullie zoeken het met zijn allen maar uit hoe het werkelijk zit, één ding nog, als mijn woorden de nieuwe klok worden dan zal de consequentie hiervan zijn dat er geen zwart gat meer door de mensheid zal kunnen worden gemaakt, het zou een nieuwe oerknal kunnen worden, ik hoop dat wij met zijn allen daar slim genoeg voor zijn.

Als de wetenschap hier werkelijk in duikt zullen deze uitspraken van mij worden bevestigt, de werkelijke feiten, deze waarheid is niet omver te blazen alleen de klok van Albert kan te gronde gaan.


Om te kunnen denken en te beseffen en ergens bewust van te zijn is de mens de derde dimensie nodig, met een daarbij horende hoeveelheid herseninhoud, en een hoeveelheid bewustzijn in deze inhoudt, ten opzichte van de tweede dimensie.

Volgens mij zit hier geen addertje onder het gras maar een adder, door mijn vaststelling dat velen van ons de illusie hebben dat zij zich wel van deze hoedanigheid van derde dimensie bewust zijn.

Ik heb dit de laatste tijd regelmatig gecontroleerd door werkelijke vragen te stellen over deze derde dimensie, dat de antwoorden geen enkele betrekking in zich droegen waaruit ik kon concluderen dat deze mensen ook maar iets van deze hoedanigheid van de derde dimensie afwisten.

Aan het eind van deze pagina zal ik hier over een uitleg geven, eerst nog even enkele zinnen schrijven over welke gevolgen dit heeft, te denken en zeker te weten bewust te zijn van deze derde dimensie, om daarin ontdekkingen te kunnen doen.  

De illusie van iets te bezitten wat niet de werkelijkheid is, zal verhinderen om een volledig besef te krijgen van deze derde dimensie.

Velen van ons denken dat wat zij waarnemen in deze derde dimensie de waarheid is.

Deze zogenaamde waarheid is door ons vervormd en ingekleurd, waardoor onze daden en feiten zullen verhinderen dat de evolutiesprong naar de vierde dimensie verwezenlijkt kan worden.

U kunt dit allemaal aan den lijve ondervinden en waarnemen dat deze zogenaamde waarheid, deze tot feiten omgevormde illusies, de mensheid waarschijnlijk naar een afgrond leidt, als wij niet tot de ontdekking komen dat deze illusies geen feiten kunnen zijn, als wij daar niet tijdig genoeg van bewust worden, zullen wij met zijn allen het zogenaamde zwarte gat van de mensheid creëren, iedereen zal daarin verdwijnen.

Of dit zwarte gat het vermogen in zich draagt om alleen de mensheid met een klein oerknalletje opnieuw geboren te laten worden is voor mij een vraagteken.


Ik zal u nog even mee laten genieten van deze onwetendheid van de mensheid.

Neem me niet kwalijk voor deze uitspraken, zolang u nog niet begrepen heeft dat wat u denkt dat dat alleen maar in de zogenaamde veronderstelling in uw eigen brein, in deze zogenaamde derde dimensie, kan plaatsvinden.

En als u in uw eigen huis nog niet heeft beseft dat datgene wat u denkt en meent waar te nemen geen werkelijke feiten kunnen zijn, en vooral geen waarheid is, dat dit alleen maar uw gedachten, uw geloof en uw eigen veronderstellingen kunnen zijn, dat alles speelt zich alleen maar af in uw eigen brein in uw huis, en vooral niet buiten deze dikke muren.


Dat deze onwetendheid in u en van u zelf, alleen maar is gebaseerd op winst maken voor u zelf, en als u dit niet beseft en er feiten van probeert te maken, dan zult u ten enenmale uw naaste blijven veroordelen of op handen dragen, en dit simpele feit zal in u zelf en uw omgeving tot een chaos leiden wat uitmondt in onverdraagzaamheid.

Deze onverdraagzaamheid is de wortel van de boom die de hele mensheid zal doen verbleken in de schaduw, en zal verhinderen om de vreugde van de werkelijke mogelijkheden van de derde dimensie te ontdekken.


Wilt u het tij keren in uzelf, dan is er alleen maar het simpele feit, dat u gaat beseffen dat u er niet van bewust bent, dat uw gedachten die door uw mond en handen tot uitdrukking komen, in uw eigen doen en laten.

Dat uw eigen doen en laten, voor u niets anders kan zijn dan een zogenaamde waarheid, en deze zogenaamde waarheid wordt door u tot uitdrukking gebracht in de buitenwereld, en bijna altijd zonder vraagteken.

Dat dit zeker wetende onwetendheid een catastrofaal gevolg heeft voor uw eigen welzijn en uw naaste, is u hopelijk wel duidelijk.


Hoe eenvoudig kan het zijn om te kunnen beseffen dat wat u denkt alleen maar in uw eigen denken gestalte kan krijgen, en ten uitvoer gebracht kan worden, dat er alleen maar een denken kan zijn bij de gratie van de oneffenheden in uw eigen brein.

Deze oneffenheden in uw brein is niet instaat om een waarheid te produceren, omdat de informatie voor deze zogenaamde waarheid afkomstig is van deze niet in harmonie zijnde oneffenheden.

Daarom kan een gevolg van uw denken nooit een of andere waarheid zijn, het vervelende hierin is dat dit voor u wel de waarheid lijkt te zijn, wat de gevolgen hier van zijn maakt u dagelijks mee.


Ik zal in het kort hier nog enkele voorbeelden van geven, misschien kan voor u dit een bevestiging zijn dat deze zinnen die ik aan het papier toevertrouw niet uit onzin zijn opgeschreven.

U weet vast wel, maar heeft u het misschien nooit werkelijk afgevraagd, hoe het zit met al onze religies, neem alleen maar het zogenaamde christendom, hoeveel splitsingen zijn daar al niet in, en allemaal prefereren ze de waarheid te belijden, het heeft mij vijf jaar gekost om hier enige inzicht in te krijgen dat ik het begreep hoe het in elkaar steekt, en doordat begrijpen het volledig aan de kant kon schuiven, zonder restjes achter te laten.


Als u zich verdiept in alle religies waar u wel eens van gehoord heeft, als u daar een klein beetje in duikt, wordt u horendol en kan het niet anders zijn dat u er niets meer van begrijpt, dat deze diverse geloven in een of ander Opperwezen allen maar mogelijk zijn in ons eigen brein, dat ons brein dit allemaal als waarheid kan zien en daarin zo ver gaat dat het je de kop kan kosten.

Als u de religies ook aan de kant heeft geschoven, of het niet meer eens kunt zijn met de gang van zaken, anders gezegd uw eigen weg daarin niet goed kunt vinden, of u zegt “ja maar” dan is dit “ja maar” afkomstig van de oneffenheden die nog in uw geest zijn achtergebleven.

Als u zegt “ik geloof hier niet meer in omdat …. “, het woord “omdat” is alleen maar uw hoofd in het zand steken, u heeft niet echt afstand gedaan van uw geloof u heeft alleen maar een idee, een reden bedacht die beter past bij uw relatie of vriendenkring.


Iemand zei eens tegen mij, dat wat u zegt is ook een geloof, hoe dat zo vroeg ik, uw geloof is dat u niet meer gelooft zei hij.

Hier moest ik toch diep over nadenken, het leek toch dat hij gelijk had, dit is alleen aan de orde als je om een of andere reden niet meer gelooft, maar als je niet meer gelooft vanuit inzicht, vanuit besef tot in de details en er een volledig begrijpen in je plaatsvindt, dan heb je hier geen antwoord op, het is zo volledig door je zelf begrepen dat er geen antwoord meer kan zijn.


Door dit te ontdekken waarom ik niet een onmiddellijk antwoord klaar had hoe dit werkte, het voelde enigszins ongemakkelijk omdat ik geen antwoord had maar toen plotseling begreep ik dat ik maar zelden meer ergens in geloof, ik ontdekte dat de zogenaamde feiten waar ik mee geconfronteerd word in een gesprek of discussie, dat ik altijd bij deze feiten een vraagteken plaatste, ik nam het nooit klakkeloos over als zijnde dat het de waarheid was.

Het lijkt wel een beetje op twijfel, maar dat is het niet, het legt ergens een verbinding in mij met het besef dat mijn eigen weten, datgene wat ik zelf ken en weet, altijd een herinnering is en nooit de waarheid kan zijn, daar lijkt het mee te maken te hebben.

Met andere woorden zo concludeer ik nu dat mijn eigen waarheid een twijfelende waarheid is, met andere woorden een waarheid die gewijzigd kan worden als er door mij een nieuw feit geopperd of ontdekt wordt.

Op een of andere manier lag de oorzaak hiervan in niet geïdentificeerd worden met deze feiten, het min of meer er los van staan en zeker niet als waarheid aannemen, waarschijnlijk kan ik goed met deze soepelheid overweg.


Door dit gedeelte van de uitleg waarom wij allemaal ergens in schijnen te geloven, dit gedeelte nog eens weer te lezen en nog eens, dit absurde gebeuren wat de definitie van ergens in geloven eigenlijk inhoudt, dit proberen te ontrafelen, was mijn schrijven voor mij niet helemaal bevredigend, ik miste nog iets op een of andere manier ik kreeg het niet echt duidelijk, wat gebeurt hier waarom krijg ik dat wat de oorzaak is van ergens in geloven niet in de juiste woorden gevat.

Ik kreeg wel in de gaten dat ergens in geloven volledig in de maatschappij is geaccepteerd, ik bedoel ergens in geloven is een goede zaak en doet niemand kwaad, en dat is nu precies waar de schoen wringt, misschien is het wel onze overtuiging dat met ergens in geloven niets mis is.


Wat ik hierin wel ontdekte was dat er nog veel meer eigenschappen van de mens zijn die eigenlijk ook toegeschreven kunnen worden aan ergens in geloven, tot mijn schrik ontdekte ik door oplettend te zijn in de gesprekken die ik de laatste tijd gevoerd heb dat onze veronderstellingen en veel van onze ideeën en principes ook allemaal in het hokje van geloven passen.


Dit is trouwens met alles zo waar u in gelooft, politiek of iets anders, een overtuiging en wat meer zij, als u bewust bent van uzelf kan er nauwelijks nog sprake zijn van ergens in geloven, om de eenvoudige reden dat het geloven ergens in, in een of andere veronderstelling altijd een herinnering is van iets, het is altijd een herinnering aan, en bewustzijn van u zelf kan alleen maar aanwezig zijn in het heden, van moment tot moment, en kan daarom nooit afkomstig zijn van een herinnering aan iets.

In het heden of in het nu zoals u wilt, kan er dan ook geen denken zijn, alleen een denken dat nodig is om uw weg in het dagelijks leven te vinden en uw beroep naar behoren te kunnen uitoefenen, of om inzicht te krijgen in bepaalde ideeën of principes in uw brein.


Het denken zelf vindt altijd plaats in het nu, alleen waar over nagedacht wordt is altijd het verleden, als u een grote hoeveelheid van deze chaos in u heeft doorzien dan zal uw denken steeds helderder worden en steeds minder gaan denken, omdat er niet zoveel meer is om over na te denken, vandaar dat het denken stiller en stiller wordt.

Als u nu denkt dat uw eigen brein niet zo in elkaar steekt dan draait u zich een rad voor de ogen, dat is vluchten voor uw eigen zogenaamde waarheden, die ook in uw eigen brein plaatsvinden.

Er is heel veel onderzoek en begrijpen voor nodig in u zelf, om deze oneffenheden in uw brein te begrijpen en te doorzien, dan hebt u voor de eerste keer begrepen dat u niet echt kunt vertrouwen op uw eigen ideeën over wat dan ook.

Dan komt alles wat u weet of dacht te kennen of te veronderstellen op losse schroeven te staan, dan ziet u pas de chaos in uw eigen brein en daarmee ook gelijk de geweldige mogelijkheden die in datzelfde brein schuil gaan, mits u bewust bent van uzelf en de mogelijkheden heeft om die chaos te begrijpen om uw kennis op de juiste plek te kunnen plaatsen.


Het denken over al onze genoegens en ongenoegen kan alleen maar plaats vinden in het zelfde huis, soms vind ik het jammer dat de eigenschappen van dat zelfde huis elektrische stroompjes kan produceren die de mond en het lichaam dingen kan laten doen, die voor u en uw  naaste en tegelijkertijd daarmee ook voor de mensheid vaak verkeerd uitpakken.


De derde dimensie ziet u niet die bedenkt u in uw brein, u interpreteert de beelden tot een driedimensionaal geheel.


Uw eigen interpretatie van deze zogenaamde driedimensionale dimensie, door u geïnterpreteerd als de waarheid, zal u en uw medemensen ertoe leiden dat wij met zijn allen zullen verdwijnen in het zwarte gat, mits u gaat beseffen dat de oneffenheden in uw eigen brein, de maker is van uw eigen zwarte gat.


Nu de beloofde uitleg wat door mij als bewustzijn van de derde dimensie wordt aangemerkt, als u deze uitleg tegemoet treedt met een positieve of negatieve geest, dan zult u er niets van begrijpen, omdat u al bevooroordeeld bent, om er maar een klein beetje van te kunnen begrijpen is een afvragende nieuwsgierige geest nodig.

Een heel, heel klein beetje een geest, zoals verteld is in deze documentaire, wat Albert Einstein schijnbaar uniek maakte.

Player.

Om deze uitleg van Professor Robbert Dijkgraaf te kunnen begrijpen is wel enig voorstellingsvermogen nodig, en beseffen dat wat u zich voorstelt niet het ding zelf is.

Om deze zin te kunnen begrijpen is al enig besef nodig, als ik schrijf het is niet het ding zelf, dan bedoel ik daarmee als u mij probeert uit te leggen wat je moet weten en kunnen om te leren zwemmen, dat deze uitleg niet het zwemmen zelf is, deze uitleg maakt niet dat u kunt zwemmen.


Om deze uitleg van het zwemmen te kunnen begrijpen bent u twee dingen nodig, tegelijkertijd op hetzelfde moment waarnemen van de uitleg en het gevoel van dat u wel of niet kunt zwemmen.

Als u deze twee dingen niet tegelijkertijd in uzelf kunt waarnemen, dan kijkt u met één bewustzijn van de tweede dimensie, neemt u dit wel tegelijkertijd waar, dan kijkt u met één bewustzijn van de derde dimensie.

Dat betekent dat de aandacht het bewustzijn van de derde dimensie de mogelijkheid heeft om tegelijkertijd twee of meer dingen waar te nemen.


Dit te kunnen waarnemen is al een kunst op zichzelf, het waarnemen van het wel of niet kunnen zwemmen en de uitleg daarvan tegelijkertijd waarnemen is een derde dimensiebewustzijn voor nodig, dit komt omdat het kunnen zwemmen, het niet kunnen zwemmen en de uitleg daarvan, door het brein tot drie dimensionale beelden omgevormd zijn.


Nu ik toch de beslissing heb genomen om de dingen die ik nog nooit tot uitdrukking heb gebracht, omdat de inhoud hiervan voor velen niet te plaatsen is, dat verhinderde mij om dit mee te delen hoe de vork voor mij werkelijk in de steel zit, nu ik eenmaal de stap genomen heb om uit de doeken te doen aan het begin van deze pagina is het hek van de dam.


Nu heb ik niets meer te verliezen zal ik maar zeggen, dit is misschien dan ook de laatste pagina die toegevoegd wordt aan deze site, nadat ik mij meer bloot gaf aan het begin van deze pagina, dat ik mezelf had overtuigd en sterk genoeg voelde om tot op de bodem te gaan, toen ik de stap tot uitvoer had gebracht kwam er een gevoel over mij heen van een grote vrijheid.

Dus ik ga nog even door om mijn bevindingen hier te plaatsen.


Het verschil tussen de tweede en de derde dimensie, hoe zich dat tot elkaar verhoudt ben ik nooit echt achter gekomen, is altijd een vraag gebleven, toen ik voor de eerste keer werkelijk bewust werd van mezelf heb ik ergens wel beschreven op de site, in het kort komt het hierop neer, toen mij dat overkwam was ik onderweg naar een plaatsje in de buurt met de auto, het kwam als een dief in de nacht zal ik maar zeggen de impact was zo groot dat ik de auto aan de kant zette en niet verder durfde te rijden.


Er kwam een angst in mij op die mij liet weten dat ik niet verder kon autorijden met dit gevoel in deze gewaarwording van dat plotselinge bewustzijn, de auto geparkeerd en me afgevraagd wat gebeurd er toch allemaal, uiteindelijk kwam dat toch ook allemaal wel weer goed ik heb mijn weg vervolgd, daarna thuis gelijk onder de wol gedoken, denkend dat het met wat slaap wel over zou gaan.

Maar gelukkig ging het niet over en het is er nog steeds tot op de dag van vandaag, waar ik in het begin steeds mee bezig was om mij voor te kunnen stellen hoe het was als dat bewustzijn er niet was, zich nog niet aangediend had, in het begin waren die perioden van bewust te zijn ook niet van lange duur soms 1:00 uur soms korter, maar als het wel aanwezig was dan was er een enorme nieuwsgierigheid hoe het is als het niet aanwezig is.

Ik wilde dit weten omdat ik er dan achter zou komen hoe ik dit zou moeten uitleggen, om er over te kunnen spreken, welke woorden ik zou moeten gebruiken in voorbeelden om dit aan anderen duidelijk te kunnen maken, ik kwam er niet achter, toen was me dat nog niet duidelijk, nu begrijp ik beter hoe het werkt, dat het onmogelijk is om dit uit te leggen aan iemand die daar nog nooit geweest is, of van gehoord heeft het roept alleen maar angst op lijkt wel.

Ik kan me nog goed herinneren dat ik toentertijd wel over sprak maar dat had zo'n negatief effect, als ik dan een wierookstokje liet branden dan kwam er een volledige paniek aanval bij diegenen boven die ik er over verteld had, ik heb deze voor mij labiele situatie nooit begrepen.

De normale gemiddelde mens kent het dan ook niet, en wil er vaak geen enkele moeite voor doen, om de stappen te ondernemen om toch proberen bewust te worden van zichzelf, zij geloven het eenvoudig weg niet in het is dan ook moeilijk te begrijpen, waarom ik die vraag in die nieuwsgierigheid wel in mij aanwezig was weet ik niet.

Het wordt meestal beschouwd als gekte, of niet wijs, of niet bij zinnen, ik weet het niet het maakt mijn nu niet meer uit wat men ervan vindt, zij doen maar, wilt u er geen moeite voor doen door ongeloof of wat dan ook het zal mij een zorg zijn, het zal mijn tijd wel duren.


Als je volgens mij een heel klein beetje normaal bent, dan moeten er toch enkele vraagtekens bij je naar boven komen als je deze dingen allemaal leest, het kan toch niet zo zijn dat je dat maar zo naast je neer kunt leggen, of zijn we met z'n allen zo geweldig simpel en zo egoïstisch dat het niet in ons opkomt om toch eens rond te kijken en eens met enkele dingen aan de slag te gaan, ik heb daar dan ook geen enkele begrip voor of associatie mee, ik kan er niets mee werkelijk niets ik weet het echt niet.


Ik heb alle moeite gedaan om te proberen als ik bewust was om mij voor te stellen hoe het was als ik niet bewust was, wat dat nu precies was voor een toestand, dit is nooit gelukt om dat dit waarschijnlijk ook onmogelijk is, de moeilijkheid hierin is als ik niet bewust was dan was die vraag er niet meer, er was geen enkele nieuwsgierigheid van willen weten hoe dat zou zijn, die vraag bestond helemaal niet in het niet bewustzijn.


Het was onmogelijk als het bewustzijn er wel was, om dan te proberen onbewust te zijn, dat heb ik later wel begrepen waarom dat zo was, in die onbewuste toestand om het maar zo uit te drukken, was er wel iets in mij die wist en voelde dat er meer was, ik kom dit nooit omschrijven hoe dat precies was, wat wel enkele keren gebeurt is toen ik daar zo mee bezig was dat ik dan plotseling bewust werd, en als dat dan gebeurde kon ik mij niet meer herinneren, hoe het voor die tijd was geweest in die zogenaamde onbewuste toestand.


Je zou haast zeggen dat het iets te maken heeft met schizofrenie, ik heb daar wel eens wat over gelezen, en wel eens op de tv hierover horen vertellen, nu komt er een lach op mijn gezicht, wat is dit toch prachtig om dit openbaar te durven maken, en dit open en bloot hier neer te kunnen schrijven deze vrijheid hierin voelt geweldig, psychologen als die er al zijn en dit lezen zullen ook werkelijk genieten denk ik, die hebben vast wel een hokje klaarstaan om mij in te duwen.


Wat ik wel zeker weet is dat de toestand van onbewust naar bewust een sprong is, een overbrugging als het ware, vandaar dat het ook komt als een dief in de nacht, maar als u dat overkomen is, dan zijn in dat bewustzijn verschillende gradaties van meer en minder bewustzijn van u zelf, naarmate u standvastiger wordt en blijft oefenen in aandacht.


De perioden tussen wel en niet bewustzijn worden steeds korter, en het bewustzijn zelf, de kracht van het bewustzijn neemt toe, het bewustzijn zelf werkt precies op dezelfde manier, als meer en minder wakker zijn, meer en minder alert zijn op iets, daar is het volledig mee te vergelijken, het is precies het zelfde alleen het bewustzijn speelt zich op een ander niveau af.

Het lijkt er ook op dat naarmate je meer bewust wordt en meer inzicht krijgt in de derde dimensie, ik weet dit niet zeker, maar het verschil tussen de tweede en de derde dimensie lijkt een sprong te zijn, alleen van de derde naar de vierde, met de nadruk op “naar“, is waarschijnlijk geen sprong maar een verloop van meer bewust worden in de derde dimensie, zo voelt het ieder geval wel voor mij.


Wat de tweede dimensie betreft, waar we waarschijnlijk allemaal in rond dwalen, het lijkt erop dat het onmogelijk is om daar bewust van te worden wat het eigenlijk precies is, omdat naar mijn gevoel er alleen maar bewustzijn kan zijn, of een waarnemen zoals u wilt, met een brein dat de tweede dimensie omgevormd heeft, tot een zogenaamde derde dimensie.

Maar ja je weet het van horen zeggen, dat de derde dimensie niet echt bestaat in ons, wij maken van iets wat tweedimensionaal is de derde dimensie en of deze derde dimensie dan ook werkelijk wel bestaat en aanwezig is binnen en buiten ons is nog maar de vraag, misschien zullen we dat nooit echt kunnen weten met een brein dat schijnbaar tweedimensionaal is.

Lieve mensen ik vind die losse schroeven geweldig, mijn dag kan niet meer stuk, het is een geweldig iets om daar mee te kunnen en durven stoeien om alles in twijfel te kunnen trekken.


Nu even weer terug naar voor deze bekentenis, voor mij is het altijd al zo geweest dat ik altijd al de dingen in beelden zag waar ik mee bezig was, misschien moet ik het anders zeggen, dat wat ik aan het doen was het resultaat dat wat ik wilde bereiken zag ik als het ware al klaar in mijn hoofd, ik denk zelf dat het bij iedereen zo is, alleen ik kon dat plaatje als beeld zien in mij zelf, ik heb daar vaak bij mensen naar gevraagd, heb daar nooit echt duidelijk een antwoord op gekregen.

Dus misschien is dat wat ik probeer duidelijk te maken niet voor iedereen toegankelijk, ik bedoel dus van het wel en niet kunnen zwemmen en de uitleg daarvan tegelijkertijd kunnen waarnemen in je zelf, dat dat niet in iedereen plaatsvindt, het vindt wel plaats maar het is misschien niet zichtbaar, dat weet u alleen zelf hoe dat bij u werkt, hiermee bezig zijn dit te onderzoeken zal in ieder geval een positieve bijdrage leveren om meer bewust te worden van uzelf.


Het vervelende hierin is, als het kunnen zwemmen en de uitleg niet tegelijkertijd door u kunnen worden waargenomen, dan kan de geest, het brein, dit niet accepteren, en zal het denken u laten weten dat het onzin is wat er uitgelegd wordt.

Als het resultaat van dit lezen gekenmerkt wordt als onzin, dan komt dit door dat u geprogrammeerd bent om zoveel mogelijk winst te maken voor u zelf, en deze wedstrijd om winst te maken is vaak het gevolg van dat u het wil winnen van alles en iedereen om u heen, u wilt maar al te graag meer en beter zijn dan alle andere levende wezens in deze maatschappij.

Behalve dan natuurlijk als u een hooggeplaatst persoon tegenkomt, dan gaat u zich ineens gedragen als een mindere, daarvoor bent u ook geprogrammeerd, om zich tijdelijk als een slaaf te gedragen om gediscrimineerd te kunnen worden.

Ik zal u hier enkele voorbeelden van geven die ik toegestuurd kreeg door Ton Kooyman.

De reacties die professor Robbert Dijkgraaf kreeg:


Hans Devries,

Pino wetenschap, alsof de mensen de mensen dom zijn, my god………
Als we eens na gaan denken , zal blijken hoe kinderachtig dit was…….


Luus Melman,

Hoe en op wat van manier kan men de snelheid van het licht meten.
Van 700.000 km per seconde .?


Gert Jonkhans,

De kleren van de keizer! Sorry meneer Dijkgraaf hiermee heeft u uw grote idool geen dienst bewezen. Een warrig verhaal zonder begrijpelijke voorbeelden. Relativiteitstheorie noch verklaard, noch uitgelegd, belangrijkste formule E=mc2 op geen enkele manier zichtbaar gemaakt of geplaatsd in onze dagelijkse praktijk, behalve 2 x gezwaaid met een Iphone. Dit is dezelfde teleurstelling als die bij de oerknal, dit kan echt veel beter!


Willem,

Tsja, ik geloof hem altijd, behalve nu niet! Zal wel aan Einstein liggen. Misschien zijn zijn twee broer Zweistein en Dreistein beter. Ik heb zoveel vragen nog, hoezo aardkracht. Ik vond het nogal warrig, alles door elkaar en geen interceptie van de realiteit.


Dit zijn mensen die proberen de maatschappij naar een meer Babylonische spraakverwarring te duwen, zij hebben niet door dat hun eigen begrijpen niet toereikend is om deze ontzettende moeilijke materie te kunnen begrijpen, van deze voor mijn gevoel duidelijke uitleg van professor Dijkgraaf.

Dit noemt men tegenwoordig dat wij leven in een ik maatschappij, daar kan ik in mijn uitleg natuurlijk geen rekening mee houden, zij die daar niet totaal in ondergedompeld zijn, die nog de mogelijkheid in zich meedragen om iets te willen leren dat zijn de mensen waarvoor ik dit probeer uit te leggen.

Hebt u een heel klein beetje Einstein geest in u, dan kan het zijn dat u het wel kunt accepteren dat u iets niet weet of kan, en zal er een vraagteken zijn, en hier gaat het om dan hebt u een geest die dingen aan de kant kan schuiven omdat hij wil begrijpen.

Daarentegen als u dit wel tegelijkertijd kunt waarnemen, is dat zoals ik al schreef het bewustzijn van de derde dimensie.

Alleen het bewustzijn van de derde dimensie is hiertoe in staat, om deze twee dingen of meer tegelijkertijd waar te nemen en te begrijpen.

Enkele van deze aspecten van het bewustzijn van deze derde dimensie kan wakker gemaakt worden door oefeningen te doen in aandacht, dat u zelf er altijd bij bent, dat uw aanwezigheid in de vorm van een gevoel aanwezig is, niet als een weten maar als een gevoels feit.

In dat waar u naar kijkt of hoort of voelt, u moet daar zelf altijd bij zijn, is dat niet het geval dan kunt u niet spreken over dat u er bewust van was, omdat het u niet aanwezig is in dat er bewust van zijn.

Als u zegt ik ben mij ervan bewust, dan kan het niet anders zijn dat u zelf ook bestaat in dat waar u van bewust bent, en dit kan alleen maar plaats vinden in de derde dimensie, de tweede dimensie kent dit niet.

Bijna alles wat zich afspeelt in het dagelijks leven, is vanuit een dwangmatige mieren dimensie in de derde dimensie gedeponeerd en word daar tot uitdrukking gebracht, daarom kan men bijna nooit spreken van ik heb deze handeling bewust uitgevoerd.

Het gevolg hiervan is de Babylonische spraakverwarring, daarom zijn er oeverloze discussies omdat men meent te begrijpen, wat in werkelijkheid niet zo is.

Als het bewustzijn van de derde dimensie volledig in u is ontwikkeld, dan is er alleen maar een begrijpen van deze derde dimensie, en is het vragen en ergens niet mee eens zijn opgehouden te bestaan, dan pas is het volgens mij mogelijk om werkelijk met één been in de vierde dimensie te treden, dit is een veronderstelling.

Ik zal proberen u enkele voorbeelden te geven van het bewustzijn van de derde dimensie, het begrijpen hiervan hangt samen met hoe bewust u bent van deze dimensie.

Voor de duidelijkheid de eerste en de tweede dimensie kennen geen begrijpen, weten niet wat begrijpen is, er kan dan ook alleen maar een begrijpen zijn in de derde dimensie.

Als u zich bewust bent van het bewustzijn in u zelf, is het voor u onmogelijk geworden om naar een lager niveau in datzelfde bewustzijn te gaan, wat u wel kunt is het waarnemen van dat lagere bewustzijn en het begrijpen daarvan, maar u kunt daar niet meer in vertoeven.

Mijn excuus voor het woordgebruik en de grammatica in mijn uitleg, om proberen duidelijk te maken aan u met woorden die vaak dwingend of degraderend over kunnen komen, ik kan het wel op een andere manier proberen te verwoorden, maar dan kan ik de woorden niet vinden die tot een begrijpen kunnen leiden van dit toch al buitengewoon moeilijk onderwerp.

Als er onder u iemand is die dit leest, en zich geroepen voelt om het met andere woorden duidelijker te kunnen maken, in een wat gemoedelijker taal dan hou ik me aanbevolen, als dat bij kan dragen tot wat minder Babylonische spraakverwarring dan is dat zeer welkom.

Ik zal proberen duidelijk te maken hoe het bewustzijn verandert en langzaam voetje voor voetje kan groeien naar meer begrijpen.

Neem als voorbeeld een vallei in de bergen, de grote van deze vallei de omvang er van, de vlakke oppervlakte van deze vallei wordt bepaald door de bergen die grenzen aan deze vallei.


Player.

Deze afbeeldingen lijkt niet in overeenstemming te zijn met het verschil tussen de tweede en de derde dimensie, omdat het in de werkelijkheid precies omgekeerd is, in werkelijkheid is de vallei de tweede dimensie een plat vlak, en de bergen weerspiegelen juist de derde dimensie.

Ik kon geen andere manier vinden om dit meer duidelijkheid te geven, alhoewel wij in onszelf deze zogenaamde derde dimensie de bergen in ons brein de emoties vertegenwoordigen, en juist deze emoties zijn toren hoog, en de vallei vertegenwoordigt onze in harmonie zijn.

Wat dat betreft klopt dit redelijk heb ik de indruk, onze ervaring is dan ook dat ons ongenoegen en de oneffenheden in ons, dan ook vaak toren hoog zijn .

De vallei is de derde dimensie, de bergen zijn gemaakt door deze derde dimensie en duwen ons naar oppervlakkig zijn, en overspoelen ons met ongenoegen.

De bergen zijn de ongerijmdheden in ons, aan de linkerkant van de vallei staan de positieve bergen, aan de rechterkant staan de negatieve bergen, tussen de linkerkant en de rechterkant is er uitwisseling van energie en dat is het denken.

Al het denken in u vindt plaats in uzelf en over uzelf, omdat de linkerkant en de rechterkant van de vallei allemaal in hetzelfde huis wonen, weliswaar soms in andere kamers, maar zij zijn het in ieder geval niet met elkaar eens.

Dit niet met elkaar eens zijn dat wordt zichtbaar gemaakt in uw eigen denken, met andere woorden deze onderlinge verschillen komen tot uitdrukking in het denken, dat is wat u denkt, daar worden uw gedachten tot handelingen omgevormd en vaak tot uitvoer gebracht.


U moet nu even in uzelf op zoek gaan naar een bepaald aspect wat er in uw leven heeft plaatsgevonden, door er over na te denken en informatie in te winnen en vragen te stellen kan het zijn dat plotseling het kwartje is gevallen, u heeft begrepen hoe het een en ander tot stand is gekomen.

Dit overdenken en vragen stellen heeft voor een oplossing gezorgd, erover nadenken was een uitwisseling tussen de bergen links en rechts van de vallei, het midden heeft hierover vragen gesteld, en het gevolg hiervan was dat er in u een begrijpen plaatsvond en het kwartje viel.

In dat ogenblik dat het kwartje viel werd er een stukje berg van het linker en rechter gedeelte samengevoegd tot begrijpen, en hielden zij op te bestaan in die samenvoeging, zij gingen als het ware in elkaar op, het gevolg hiervan is dat die twee stukjes berg toegevoegd worden aan de vallei, de oppervlakte van de vallei wat begrijpen is is toegenomen, dit is het moment wanneer het kwartje valt.


De eigenschap van deze vallei is het begrijpen zelf, en in dat begrijpen vindt geen denken plaats, het kan niet meer denken omdat er geen oneffenheden in zijn, kijk maar in u zelf als u een probleem volledig heeft opgelost en het kwartje is gevallen kunt u er niet meer over nadenken, het begrijpen er van is volledig.

Dit zogenaamde midden is de plek waar we allemaal naar op zoek zijn, is de plek van harmonie, er kan geen reden voor zijn als u daarin terechtkomt, u kunt zich er dan ook niet van bewustzijn als dat uitzonderlijke iets zich voordoet, in het midden kan geen denken zijn, er zal alleen denken zijn als er om gevraagd wordt.

U begrijpt hopelijk wel dat ik hier over het emotionele denken schrijf, en niet over het traditionele denken wat nodig is om in het dagelijks leven uw weg te vinden.

En nu nog enkele aspecten of zoals u wilt eigenschappen van deze vallei tot uitdrukking proberen te brengen in woorden.


Bewustzijn kent verschillende gradaties, in eerste instantie het begin zal ik maar zeggen, het bewustzijn is er of is er niet dat is het begin.

De meesten van ons zijn zich hiervan niet bewust, waarschijnlijk heeft u enkele malen meegemaakt dat u bewust was in zeldzame momenten, waarin zich iets ongewoon's voordeed, het kan zijn u werd enorm gekwetst, liep ergens keihard tegenop, bij enorm schrikken, in ieder geval bij iets wat diepe indruk op u heeft gemaakt, waarschijnlijk kunt u nu nog enkele momenten daarvan opdiepen.

Dat zijn momenten waarvan je achteraf tot in detail kunt reproduceren en herbeleven, en het vreemde hierin is dat u de indruk heeft dat u er zelf bij aanwezig was.

Probeer dat gevoel te vinden en te voelen dat u er zelf bij aanwezig was, de ernst van de situatie is bepalend hoe sterk dat gevoel is, het voelt voor u een beetje vreemd aan, want eigenlijk kent u dit gevoel helemaal niet, als je niet bewust bent, dan is dat gevoel wereldvreemd voor u, en toch is dit het belangrijkste aspect van bewustzijn.

Als u bijvoorbeeld op straat struikelt of valt, dan is het eerste wat u doet rondkijken of iemand het gezien heeft, in die situatie gebeurt dat ook vaak dat u dan een moment bewust wordt van uzelf.

U zou dit ook kunnen beoefenen in per ongeluk expres vallen ergens waar mensen zijn, ik garandeer u dat u dan op dat moment even terechtkomt in het bewustzijn van jezelf.

Als u bewust bent van uzelf is dat gevoel er altijd van het aanwezig zijn, dat had u hopelijk al wel begrepen.


Ik moet hier even op door blijven zeuren, waarschijnlijk kunt u dat gevoel ook oproepen als u bijvoorbeeld hoogtevrees heb, of een andere situatie waarbij u zeer angstig wordt, dan zal zich dat ook voordoen, alleen ik weet niet precies hoe dit zit, als de angst in die situatie de overhand heeft dan is de kans groot dat u niet kunt zien dat dat andere aanwezig is.

Je moet hier een beetje mee experimenteren als dat mogelijk is, bij een hoogtevrees is dat natuurlijk eenvoudig omdat u dan de mogelijkheid heeft om langzaam naar dat punt te gaan waar zich dat begint aan te dienen, dat kunt u steeds keer op keer herhalen, totdat u ontdekt heeft wat ik precies bedoel.

In bepaalde situaties waarin u iets overkomt waar u zich min of meer voor schaamt, of waarbij u zelf denkt wat stom van mij dat mij dat overkomt, hier moeten dan wel mensen bij zijn die uw stommiteit zien, als u zelf het idee heeft dat deze mensen u zeer waarderen om uw kunnen, dan is de kans zeer groot aanwezig dat u een moment bewust wordt, door het feit dat u zichzelf stom vind, en dat u denkt dat andere mensen dat ook van u zullen vinden, u gaat af als een gieter.

Misschien begrijpt u door deze uitleg nog beter hoe het komt dat ik voor u dat in detail kan opschrijven, dat zou bij u toch een vraagteken op kunnen roepen.


Dit is niet bedoeld als een schouderklopje voor mezelf, maar ik ben ervan overtuigd dat een beetje intelligent mens zo langzamerhand toch wel tot de ontdekking moet zijn gekomen door dit te lezen dat het niet allemaal onzin is, ik probeer alles zoveel mogelijk uit de kast te trekken om u te kunnen overtuigen dat er meer is op deze aardkloot dan alleen maar uw mening te verkondigen of een ander zijn mening aan te vechten.

Ik laat hier op deze pagina het achterste van mijn tong zien, en dat is waarschijnlijk voorlopig voor de laatste keer, het kan ook maar zo zijn dat ik volledig stop om deze site verder uit te bouwen, omdat deze door mij opgeschreven woorden voor mij zelf geen winst opleveren, het kost mij alleen maar energie en in principe kan ik dit missen als kiespijn, dus ik zou zeggen probeer uw voordeel hiermee te doen.


Deze gewaarwording dat u er zelf bij was, kan er voor zorgen dat u dat bijzondere iets wat bewustzijn heet kunt ontdekken, en dat bijzondere kan u motiveren om de oefeningen alsnog te doen.

Door u zelf te oefenen in aandacht, er staan diverse oefeningen op deze site om tot meer aandacht te komen.

Als u niet een van deze oefeningen probeert, al is het ook maar voor de lol, dan is er weinig kans voor u om u los te kunnen maken uit de dagelijkse sleur, dan is uw eigen ik verstrikt geraakt in zichzelf, ik kan me nog goed herinneren toen ik hier mee in aanraking kwam dat er in mij, een energie rondwaarde, die kost wat kost wilde verhinderen dat ik dit nieuwe ging uitproberen.

Voor mij een geluk dat mijn nieuwsgierigheid naar dit nieuwe de overhand kreeg, hoe het precies gewerkt heeft weet ik niet meer, wat ik nog wel weet dat deze zogenaamde rem energie in mij naar enkele ontdekkingen, door deze oefeningen te doen dat deze rem energie 180 graden draaide, deze energie werd mede mijn drijfveer om meer ontdekkingen te doen wat betreft het bewustzijn, en ik kan u verzekeren dat deze energie over lijken ging om het maar eens wat cru uit te drukken.


Ik zal hier toch nog wat openhartiger in zijn, dit is bedoeld voor hen die de handschoen oppakken.

Ik was dan ook geweldig enthousiast over mijn ontdekkingen, ik strooide deze ontdekkingen dan ook in het rond, ik moest er over spreken in mijn kennissen en vriendenkring, dit viel niet in goede aarde omdat zij schijnbaar niet de noodzaak voelde om een van deze oefeningen te doen met de secondewijzer van de klok bijvoorbeeld, het gevolg hiervan was dat ik wat dat betreft op een zijspoor kwam te staan, en dat is nog steeds zo, dat heb ik hier in Blokzijl weer opnieuw aan den lijve kunnen ondervinden.

En deze site heeft daar ook toe bijgedragen, omdat het hier en daar wel gelezen wordt, maar in het algemeen kan ik zeggen dat er maar enkelen zijn die ervoor uitkomen, alleen zij beseffen niet dat ik kan zien en voelen of zij het wel of niet gelezen hebben.

In mijn vragen wordt dit meestal ontkent, dit vragen van mij komt voort uit nieuwsgierigheid wat zij er eventueel van zouden vinden, het resultaat hiervan is dat het weer opnieuw tegen mij gebruikt wordt.

Ik vraag er dan ook niet meer naar, onwetendheid daar kan ik goed mee overweg, maar als daar de energie van hun eigen angst, en negativiteit bij komt, dan is de kwaliteit daarvan zeer destructief voor hen zelf, en deze energie wordt door mij waargenomen en ik kan u beloven dit is geen pretje, deze energie van hun kant is zo sterk dat deze de zogenaamde relatie die er was volledig kan vernietigen.

Wat schijnbaar ook plaatsvindt dat deze mensen zich onbewust schuldig gaan voelen voor hun onwetendheid, en dit komt volgens mij voor een groot gedeelte voort uit hun eigen schaamte voor zichzelf dat ze niet de openheid hadden om vragen te stellen over dit onderwerp, en dat drukt hen steeds vaster met de rug tegen de muur, en daar worden ze steeds min of meer van bewust op het moment dat ik in beeld kom, en dat is waarschijnlijk de oorzaak dat hun houding naar mij toe verandert.


Dus Lieve mensen ik moet u waarschuwen om dit moois uit te dragen en van de daken af te schreeuwen, u kunt er alleen maar over spreken als er vragen worden gesteld, natuurlijk stel ik ook wel eens vragen, maar mijn vraag heeft als doel dat er in hen een vraag geboren wordt, en dan is het misschien mogelijk om enige uitleg te geven, of in ieder geval kan er een discussie plaatsvinden, eigenlijk bedoel ik hier een dialoog maar bijna niemand weet wat een dialoog is.


Nog een ding door hiermee bezig te zijn en daar in ontdekken hoe het brein echt werkt, kan er voor zorgen dat uw huwelijk of partnerschap strandt, ik wil u dan ook adviseren om dit samen te doen, om deze ontdekkingsreis samen op te starten en er verder in te gaan, ik kreeg dit vroeger niet voor elkaar, en na 25 jaar huwelijk strandde deze dan ook.

Wees dus gewaarschuwd, weet waar u aan begint u zult uzelf door dit bijzondere iets, als u hier niet zorgvuldig mee omgaat, kan het gebeuren dat u buitenspel word gezet in uw vriendenkring, dit is absoluut niet nodig als u dit moois maar niet keer op keer probeert uit te dragen.

Uw directe omgeving zal alles in het werk stellen om te verhinderen dat u door blijft gaan met uw eigen ontdekkingen, dit verhinderen zijn vaak geen woorden maar uw relaties zullen een negatief effect beginnen te krijgen, het gevolg hiervan kan zijn dat deze relaties worden beëindigd.

Eigenlijk is dit heel triest voor hen die dat op die manier tot uitdrukking brengen, het is toch niet zo moeilijk om uit te spreken dat het niet je ding is, dat je liever over voetballen discussieert, maar als het over de geest gaat dan is er plotseling niemand meer thuis, misschien is dit te dicht bij huis.


En nu verder met de uiteenzetting van dit moois.


Op een bepaald moment zal deze aandacht wat geen concentratie is, zich opsplitsen in twee aspecten, het ene aspect is dat waar u naar kijkt, voelt, of hoort, het tweede aspect hierin komt na regelmatig oefeningen in aandacht plotseling als een dief in de nacht.

Dit is een gewaarwording van uw zelf, u bent zeer verbaast, u kijkt om u heen en realiseert zich voor de eerste keer, dat u werkelijk bestaat, met de niet uitgesproken woorden, hoe vreemd ik ben hier!

Dan beseft u dat u zelf diegene bent die voelt, dat u dat bent die hoort, en dat u dat bent die dat ziet waar u naar kijkt.


Die eerste indruk als je dit overkomt is een overweldigende beleving, deze beleving word versterkt omdat het denken plotseling is gestopt, dan bent u werkelijk voor de eerste keer een aantal minuten in het NU, dan weet u ook dat het woord NU een totale andere betekenis heeft.

Dan beseft u voor de eerste keer dat uw hele leven zich afgespeeld heeft in een onbewuste toestand, afgezien van de paar momenten die ik hiervoor beschreven heb, en dat er alleen maar iets is geweest, het praat, het ziet, het voelt, het beweegt, enzovoort.


Om deze toestand van bewustzijn te verkrijgen moet u veel arbeid verrichten in aandacht, u kunt ervan op aan dat u dit bewustzijn niet bezit, ik weet het zeker want op het moment dat u daar eigenaar van wordt kunt u zien of andere mensen die u ontmoet, wel of niet bewustzijn van zichzelf, en tot nog toe ben ik er maar enkelen tegengekomen in de afgelopen 50 jaar.


Als u bewust bent weet u dat, en kunt u dit eveneens uitleggen wat het is, als u niet bewust bent kunt u dat bewustzijn ook niet uitleggen, als u op dit moment probeert uit te leggen aan uzelf wat bewustzijn is zult u merken dat u dat niet kunt, en dat is een garantie dat u er niet de eigenaar van bent.


Als ik hier ga uitleggen en omschrijven hoe dat bewustzijn voor u aanvoelt, dan is de kans groot dat u zich dit als een weten eigen maakt en gaat denken dat u dit bewustzijn al bezit, dat ik dit schrijf is een gevolg van dat ik dat in de praktijk heb meegemaakt, door enkele dingen te vertellen wat de eigenschappen van dat bewustzijn waren, daarom zal ik u de eigenschappen hiervan besparen voor uw eigen bestwil.


Wat ik wel kan beschrijven is wat de gevolgen er van zijn als dit bewustzijn in u groeit, en als u steeds meer bewuster wordt van de dingen om u heen, en vooral dat u begint te zien en te beseffen waar de samenleving in verstrikt is geraakt.


Wat u langzaam begint te beseffen dat iedereen bezig is met zoveel mogelijk winst te maken voor eigen parochie.

Elke zin elk woord elke handeling die u verricht en elke gedachte die in u opkomt, is bedoeld om uw eigen positie te verbeteren ten opzichte van uzelf of anderen, dit kunt u zelf testen door een uitgesproken zin op te schrijven, en proberen het doel van deze uitgesproken zin te ontdekken.

U begint ook te begrijpen waarom dit zo is, en dat dit alleen maar plaats kan vinden in mensen die zich niet bewust zijn van zichzelf.


Als u vraagt om een uitleg waar het ik voor staat, zal iedereen dat u kunnen uitleggen, als u daarop vraagt of zij dat ik ook voelen als ik, dan blijven zij het antwoord schuldig.


Als u vraagt of zij bewust zijn van zichzelf, zal dit altijd worden bevestigd, vraagt u om een uitleg daarvan, dan krijgt u wederom geen antwoord.


Als u bewust bent, en u zult per ongeluk expres een keer liegen, dan zult u hiervan enorm schrikken, omdat u voelt dat u dat zelf bent die liegt, als u niet bewust bent dan is dat gevoel er niet, het gevolg hiervan is dat u nooit meer zult liegen.


Als u de waarheid probeert te verdraaien, dan overkomt u het zelfde, dan was dat misschien de eerste keer maar zeker de laatste keer.


Als u bewust bent, zult u daarom ook onmiddellijk door hebben dat uw gesprekspartner staat te liegen, het vaststellen hiervan zal u tegelijkertijd verhinderen zonder dwang om dit uit te spreken.


U zult ook langzaam bewust worden dat mensen voorspelbaar zijn in hun doen en laten, heel vaak bent u niet meer verbaasd als u iets hoort of meemaakt, als er wel een reactie in u opkomt zult u onmiddellijk in uw eigen spiegel kunnen kijken en ontdekken dat in u zelf ook enkele aspecten daarvan aanwezig zijn, en die zullen op dat moment onmiddellijk door begrijpen worden opgelost.


Als u ver genoeg in dat bewustzijn bent gegroeid betekent dit dat er vele aspecten in uzelf zijn opgelost door begrijpen, wat u in uw eigen spiegel over uzelf heeft waargenomen, het gevolg hiervan is dat u nog zelden kwaad kunt worden op iemand.


U zult ook iedereen waardig behandelen, wat een persoon in het verleden ook heeft uitgespookt, zal op u geen invloed hebben, u zult de mens in die persoon blijven voelen, en tegelijkertijd beseffen dat hij of zij niet anders kan zijn.


Hier moet ik nog iets aan toevoegen, deze persoon die ik in de vorige zin beschreef, dat deze mens niet wil onderkennen dat het niet goed was wat hij of zij in het verleden heeft uitgespookt, dat is min of meer een voorwaarde voor de omgang, deze woorden hoeven door die persoon niet uitgesproken te worden, dat voelt u gewoon dat het wel of niet goed zit.

Als deze personen in kwestie steeds opnieuw bevestigen in hun uitspraken dat zij zelf niet de oorzaak waren van wat hen is overkomen of wat ze gezegd hebben, een liegen bijvoorbeeld met andere woorden als zij keer op keer bevestigen dat het niet waar is waar ze de mist in gingen.

En pogingen doen als het ware om de bal bij een ander neer te leggen, hun eigen onvolkomenheid projecteren op een ander, en niet willen onderkennen dat zij zelf fouten hebben gemaakt, dat zij zogezegd de feiten omdraaien en dit keer op keer bevestigen.

Dan is voor u de relatie beëindigd, er zullen geen kwaadwillende gedachten in u opkomen, maar u zult deze onwetendheid naast u neerleggen en blijven zeggen goedemorgen en goedemiddag, er kan alleen maar een verandering in de relatie tot stand komen als de persoon in kwestie over de brug komt en toegeeft en erkent, dat zij zelf niet oprecht gehandeld hebben.

Als deze onwetendheid geen echte onwetendheid is, als er min of meer bewust gebruik gemaakt is van de verdraaiing van de werkelijke feiten, en dit maakt het tot een bijna onmogelijke oplossing, daarom is er een onderkenning voor nodig om de relatie te herstellen, het gevolg hiervan zal zijn dat u alle moeite zult doen om samen te achterhalen wat de oorzaak hiervan is dat het gebeurde.

Ik hoop voor u dat het gevolg van zo'n relatie tot een goed einde komt, dan is het mogelijk dat u misschien voor de eerste keer samen een relatie tot stand gebracht heeft die nooit meer stuk te krijgen is, om zo'n relatie te kunnen repareren zult u allebei tot de bodem toe uitgekleed moeten worden, u zult al uw eigen gemaakte toeters en bellen zichtbaar moeten maken en er bewust van moeten worden.

Als dit erkennen van iemand dat hij of zij niet oprecht gehandeld heeft, als dit niet op korte termijn erkend wordt, dan is het volgende gebeurt, doordat die iemand het van zichzelf eigenlijk niet goed kon verdragen en toe kon geven van zijn foutjes, zal de geest alle middelen aanwenden om het toe te dekken, en dan kan het maar zo gebeuren als u opnieuw met zo iemand in gesprek komt dat het lijkt of er geen vuiltje aan de lucht is.


Deze truc van het brein kent iedereen, daar komt het spreekwoord ook vandaan de tijd heelt alle wonden, maar niet heus ze blijven bestaan alleen ze zijn toegedekt.


U zult ook langzaam gaan beseffen dat de liefde waar de maatschappij over spreekt niets van doen heeft met echte liefde, omdat deze liefde van de maatschappij een uitdrukking is van de liefde die gekoppeld is aan iets bezitten, als uw liefde een pakje sigaretten gaat halen en niet meer terugkomt, is het met de zogenaamde liefde gedaan, dan was die liefde waarschijnlijk nog geen zeven euro waard.

Als u uit kunt leggen wat u verstaat onder deze liefde, dan is dat niet de liefde die ik bedoel, die liefde waar ik over spreek kunt u niet uitleggen, ik kan alleen maar uitleggen wat het niet is.

De werkelijke liefde kan nooit een gevolg zijn van iets, kan nooit een gevolg zijn van het inwilligen van een verlangen, deze liefde kent geen doel, u kunt er dan ook nooit de eigenaar van zijn of worden, het kan wel in u aanwezig zijn.


Een werkelijke vreugde die in u op kan wellen is eveneens nooit gekoppeld aan een bezit of iets anders.

Als u verliefd wordt op iets of iemand, beseft u ook gelijk dat u verliefd bent op iets wat door uw binnenste weerspiegeld wordt, dat dat wat de oorzaak is van het verliefd worden in u zelf aanwezig is en niet zo veel te maken heeft met het andere waar u verliefd op bent.


U zult ook gaan beseffen dat u zelf de leerling en de meester bent, en u zult ook gaan begrijpen door het toch proberen uit te dragen dat dat wat u probeert duidelijk te maken tegen u gebruikt zal worden.


U zult ook beseffen als een kind of een kleinkind van u papa of opa moet zeggen, dat dit gebruikt wordt om zeggenschap te krijgen over het kind zelf, hier mee stelde u zichzelf boven het kind, dat heet geloof ik onmacht, dit zal in u dan ook onmiddellijk worden beëindigd.


U zult ook gaan beseffen dat alle reality programma's op de tv alleen bedoeld zijn om uw leegte op te vullen, u zult ook gaan begrijpen dat de reclame op de tv bedoeld is om u te manipuleren, en dat lukt ze ook nog.

U zult niet meer gaan kijken naar sciencefiction films, en al helemaal niet meer naar politici en detective series, omdat dat de ultieme eigenschap in zich draagt van door de mens verzonnen ideeën om uw leegte op te vullen.

U zult in een spannende film in welke vorm dan ook langzaam maar zeker bewust worden waar de camera's zich bevonden bij de opnames, voor de duidelijkheid de camera's en dat wat zich afspeelt wordt in u tegelijkertijd niet als een weten maar als een feit zichtbaar gemaakt door het bewustzijn, en dat maakt dat de echte spanning volledig verdwijnt, wat overblijft is het verhaal zelf en daarin kunt u uzelf ontdekken.


U zult ook ontdekken, dat u tegelijkertijd beseft dat u aanwezig bent, met dat wat u ziet, met dat wat u hoort, en dat wat u voelt, en dat wat u denkt, dit zal na veel oefenen in aandacht een deel van u worden, dit uitzonderlijke iets zal allemaal tegelijkertijd op hetzelfde moment in u plaats vinden.


U zult ook ontdekken dat een reality programma als bijvoorbeeld van een geest oproepende Dirk op onzin berust, als je dat begint te zien weet u ook waarom er tranen vloeien bij de personen, dat dat alleen maar betrekking heeft op hun eigen brein, het brein wordt hierin geconfronteerd met de pijn in zichzelf.


U zult ook ontdekken waarom er religies bestaan en waarom deze zo aanbeden worden, en wat de gevolgen kunnen zijn van deze veronderstellingen, deze veronderstellingen kunnen nooit buiten uw eigen brein plaatsvinden, u zult dat gaan beseffen, en dan komt de aanbidding en een religie tot een einde, en tegelijkertijd ook de aanbiddingen van uw idolen.

En als er een of ander Opperwezen in uw brein ronddoolt, zult u buiten de gevangenismuren ontdekken dat deze Opperwezens zich meester van u hebben gemaakt door uw opvoeding, door de zogenaamde paplepel, wat gelijk is aan indoctrinatie, dat deze Opperwezens ophouden te bestaan als u de gevangenis van het niet bewustzijn van u zelf heeft verlaten.


U zult ook  ontdekken dat een aanbidding of het bidden zoals u wilt aan uw eigen adres wordt afgeleverd, en niets van doen heeft met het werkelijke doel van uw aanbidding.


U zult ook ontdekken dat al uw pijn, verdriet of gemis er alleen maar kan zijn doordat uw eigen brein in het verleden iets gemaakt heeft, door er genoegens aan te ontlenen door het menen te bezitten, en wederom zult u begrijpen dat deze pijn, verdriet en gemis nauwelijks iets van doen heeft daar waar het werkelijk om gaat.


U zult ook gaan begrijpen dat al uw angsten of als u bang bent om te sterven, geen werkelijke feiten kunnen zijn, omdat dat een projectie is van het verleden naar de toekomst wat er eventueel zou kunnen gebeuren, omdat dit een veronderstelling is en op dit moment als het in uw gedachten verschijnt, geen werkelijke feiten kunnen zijn.

U zult ook gaan begrijpen dat u alleen maar met de toekomst bezig bent die afkomstig is uit ideeën van het verleden, deze zogenaamde toekomst weerhoudt u ervan om het echte leven te leven dat zich alleen maar af kan spelen in het nu van dit moment, en daarvoor moet u bewust zijn.


U zult ook gaan begrijpen, dat uw respect voor iets een door u zelf gemaakt respect idee is, als je dit idee doorziet zult u begrijpen dat dat geen werkelijke respect is, dan zal dat zogenaamde respect zich oplossen in u, dan zult u voor de eerste keer werkelijk respect hebben zonder het woord respect, u zult het woord nimmer meer gebruiken.

Als u in de handen klapt voor iemand, zult u gaan begrijpen dat dit in de handen klappen voor u zelf bedoeld is, omdat u iets mooi vond, u zult tegelijkertijd begrijpen dat uw in de handen klappen niets van doen heeft met waarvoor u in de handen klapte.


Als u een nobel doel nastreeft, dan zult u zich daarvan bewust worden, dat u eerst om welke reden dan ook in uw eigen brein een nobel doel heeft opgericht, en daarna gaat u uw eigen doel nastreven, dat nobel heeft hoegenaamd niets van doen met datgene wat zich buiten u afspeelt, het schouderklopje wat u wilt ontvangen is uw eigen schouderklopje door uw eigen in het leven geroepen nobel doel.


Dit moet voldoende voor u zijn, om te kunnen beseffen welke eigenschappen bewustzijn voor u kan hebben, en dat u daar in kunt groeien en eigenaar van kunt zijn, deze site is doorspekt met voorbeelden en met eigenschappen om bewust te worden van uzelf.

Verder ga ik er hier niet op in, deze hele site gaat over bewustzijn, hoe u dit kunt verkrijgen en wat u ervoor moet doen, dus ik zou zeggen lees u te pletter en probeer te begrijpen wat er staat, kunt u de energie in uzelf oproepen en er voor gaan, dan kunt u eigenaar worden van dit moois in u zelf.

U zult het pas kunnen begrijpen door het regelmatig opnieuw te lezen en nog eens en nog eens, met tussenpozen van bijvoorbeeld een week, dan zult u in diezelfde stukken die u eerder gelezen heeft opnieuw ontdekkingen doen, en zich afvragen of u dat niet eerder heeft gelezen, dat heeft u wel maar uw begrijpen is toegenomen.


Deze zin durf ik bijna niet uit te spreken, u gaat ook gelijk begrijpen als u eigenaar van dat moois wordt dat u hiervan nooit de eigenaar kunt zijn, dit houdt ook gelijk in dat u nooit de eigenaar kunt worden van deze aandacht, je kunt wel denken dat u dit kunt bezitten, maar daar komt u al ras achter dat dit onmogelijk is, omdat in dat moois geen willen of kunnen bezitten aanwezig kan zijn.

Ik hoop dat u daar zelf wel achter komt, omdat dat moois alleen maar tot bloei kan komen ten koste van uw eigen egotrip, het ik in u, dat is ook de reden waarom deze krachten in dat moois nooit misbruikt kunnen worden, in dat misbruik zal het zichzelf vernietigen.

Als u toch blijft denken dat u de eigenaar bent van dat bewustzijn en deze aandacht, dan zal uw eigen ontwikkeling gaandeweg ophouden, daarom is het ten enenmale onmogelijk om te blijven liegen of onwaarheid te spreken, het effect van liegen en onwaarheid spreken heeft dezelfde uitwerking.


Toen ik bewust begon te worden van mijzelf, wist ik dat ik dat bewustzijn kon aanwenden om de dingen naar mijn eigen hand te zetten, u hebt geen idee welke krachten er schuilgaan in dit bewustzijn.

Het manipuleren van mensen is hierdoor een eenvoudige zaak, ik heb hier eenmaal gebruik van gemaakt en ben daar enorm van geschrokken van de mogelijkheden van deze kracht, ik begreep al snel dat het gebruikmaken van deze krachten, dat door dit misbruik, het bewustzijn zichzelf gaat vernietigen, en dat is nu precies het mooie van bewustzijn, het beschermt zichzelf door deze misbruik.


Dit zult u veel later gaan begrijpen waarom dit zo is.


PS, u kent vast wel het woordje nu dat u in dat nu moet leven, er worden allerlei mogelijke manieren beschreven en cursussen gegeven om meer in harmonie te komen met uzelf, wat zij allemaal suggereren is dat u door deze cursussen te volgen, dichter bij het nu komt, waarin u tot uzelf komt en vrede kunt vinden.

Laat u niet van de wijs brengen, het zal u niet helpen als u op uw hoofd gaat staan, en uren lang naar uw grote teen blijft kijken of een mantra krijgt, dit is allemaal klinkklare onzin, dit is alleen maar om hun eigen kas te spekken, alleen jammer genoeg zijn deze mensen die dat uitdragen zich er niet van bewust dat zij met onzin bezig zijn.

Deze onzin werkt alleen maar door de suggestie waar u uzelf mee programmeert, het zal u nog dieper doen verdwijnen in uw eigen ongerijmdheden.

Het woordje nu bestaat echt, als u volgt wat op deze site beschreven wordt aan oefeningen en deze uitvoert, dan komt u vanzelf dichterbij dat nu omdat dat nu het gevolg is van inzicht in uzelf en het begrijpen daar van, en dit maakt dat uw eigen ongerijmdheden in u worden opgelost, en dit oplossen van deze ongerijmdheden, is het oplossen van de vele gisteren's in u, en met deze gisteren's hebt u met uw eigen denken de vele morgens's tot  de toekomst gebombardeerd.


U heeft er misschien nooit bij stilgestaan, dat u met uw eigen denken uw eigen toekomst heeft gemaakt, of wat u kan overkomen in de toekomst, en dat is geen realiteit dat zijn geen feiten, deze toekomst kan nooit in het nu aanwezig zijn, met andere woorden uw leven speelt zich af in gisteren in het verleden, dit verleden projecteert u naar morgen, dat is waar u elke dag mee bezig bent en dat heeft niets te maken met dit moment, wat nu is.

U hoeft niets te ondernemen om meer in dat nu te vertoeven, trouwens als u bewust wordt van uzelf kan dat ook alleen maar in het nu gebeuren, dan begint u ook te begrijpen dat de ongerijmdheden in u niet echt zijn, dat dat het verleden is en op dit moment geen feiten meer kunnen zijn.

Dit zijn de illusies die u voortdurend laten leven in gisteren en morgen, u zult toch de sleutel van deze gevangenis zelf moeten omdraaien om meer in het nu te kunnen vertoeven, het omdraaien van de sleutel is het oplossen van de ongerijmdheden in u.

Als het nu door het werken aan uzelf steeds sterker wordt, zult u ook gaan beseffen dat er nooit een morgen kan zijn, en er nooit een gisteren is geweest, dan gaat u beseffen dat het vragen en de antwoorden over dit nu langzaam ophouden te bestaan.

Als u in dit nu bent door het bewust worden van u zelf kan er geen enkele vraag meer zijn, er kunnen alleen maar vragen zijn over het verleden, of de toekomst wat ook het verleden is.


PS, nog een achterafje om enkele dingen te vertellen over wat denken is, de normale gang van zaken is als u denkt of nadenkt over iets zit u gevangen in dat denken zelf, u bent dat denken in u, bent daar waar u over nadenkt, dat is de normale gang van zaken.

U kunt zich hier niet van bewust zijn dat dit zo is, als u bewust wordt weet u dat dit waar is.


Als u zover gevorderd bent dat u bewust bent geworden, althans zo ging het bij mij, ik weet niet meer precies hoe lang of dat geduurd heeft ergens op de site vertel ik daar wel iets over, ik was al wel een jaar of vijf bewust van mezelf, om een gegeven moment vroeg ik mij af of ik ook toeschouwer kon zijn van mijn eigen denken, met andere woorden om te kunnen zien als toeschouwer wat ik dacht.

Ik had al wel gemerkt dat ik tegelijkertijd als ik ergens naar keek ook kon horen wat er om mij heen gebeurde, dat dit tegelijkertijd kon plaatsvinden en natuurlijk tegelijkertijd daar bewust van te zijn, door dit te kunnen kwam de vraag in mij op is dit misschien ook mogelijk voor dat wat ik denk, kan dat ook tegelijkertijd plaatsvinden van al deze drie dingen tegelijkertijd.

Doe maar even bij jezelf een klein testje, kijk maar naar iets en wees er van bewust dat u dat ziet, en probeer dan een geluid op te vangen, en daar eveneens bewust van te zijn, als u dit probeert zult u merken, dat als u bewust bent van dat wat u ziet, op datzelfde moment vervaagt het geluid, probeert u het geluid te vangen, dan vervaagt het beeld, dit gebeurt visa versa.

In dit kleine testje hoe simpel ook, kunt u meteen en onmiddellijk begrijpen waar deze site over gaat, hier heeft u uit de eerste hand, uw eigen hand, het bewijs van de stand van zaken.


Dit werd een nieuwe uitdaging, en inderdaad door toch maar weer de aandacht bij de kop te pakken en met aandacht proberen of dit mogelijk was, het duurde ongeveer een half jaar, toen had ik het onder de knie hoe het moest, en dat is nog steeds zo.

Ik zal hier proberen uit te leggen wat het precies is, en waarom dit voor mij een geweldige stap vooruit was om te kunnen zien als toeschouwer wat ik dacht, en waarover, en het belangrijkste aspect daarin dat tegelijkertijd bij de gewaarwording van wat en waarover ik dacht, ook gelijk het gevoel wat aan die gedachte gekoppeld was zichtbaar werd.

Hoe moet ik dit omschrijven in begrijpelijke woorden, de technische kant er van bedoel ik, wat er gebeurt is het volgende, als u bewust bent en dit ook beoefend heeft, dan treedt de volgende situatie op, ten eerste je bent zelf aanwezig, in dat aanwezig zijn is er zoveel aandacht door het oefenen dat deze aandacht tegelijkertijd kan zien als toeschouwer wat je denkt en waarover.

Dit te kunnen is voor u van het allergrootste belang, door hier regelmatig mee bezig te zijn zult u het verschil tussen positieve en negatieve gedachten gaan ontdekken, u zult ook ontdekken dat elke gedachte een van deze gevoelens meedraagt, zonder deze gevoelens kan die gedachte niet bestaan.

In het kort gezegd als u het vermogen heeft om dat gevoel, dat aan een bepaalde gedachte is gekoppeld te kunnen verwijderen, dan zal die gedachte ophouden te bestaan, behalve de gedachte die bedoeld is om in de supermarkt uw dagelijks brood te kopen.

Hier is weer van belang het verschil te kennen van gevoel en emotie.

Dit bleek in de praktijk een negatieve uitwerking te hebben, als ik dit gevoel bijvoorbeeld van een onaangenaam gevoel wilde verwijderen van een gedachte, wat blijkt nu als u dit probeert dan is diegene die dat probeert het denken zelf, als u dit probeert zult u in die gedachte verdwijnen, gebeurt dat niet dan zal uw eigen intentie gekoppeld worden aan die gedachte en dat maakt het alleen maar erger, zijn negativiteit word hierdoor sterker en u graaft geen kuil voor een ander maar voor uzelf.

Dit is met alles zo waar u over nadenkt als u kwaad bent op iets, of iemand de hemel in prijst, maakt niet uit wat het is, het kan positief of negatief zijn, door er over na te denken keer op keer zal de emotie waar u over nadenkt steeds sterker worden, dit kan zelfs zo sterk worden dat u een steen door het raam gooit van desbetreffende instantie, of iemand de oorlog verklaart.


Dit is dus niet de oplossing, om een of ander vervelende eigenschap te elimineren, het enigste wat u kunt doen, is niets doen, en in dat niets doen, wat inhoudt wat alleen maar zien is en voelen zal dat waar het over gaat zijn energie verliezen, en het probleem zal ophouden te bestaan door het inzicht in u zelf dat het zo werkt.


U heeft namelijk met uw eigen denken ook het probleem geschapen door er steeds maar weer over na te denken, dat nadenken heeft het steeds versterkt, om die energie die u er zelf met het denken in heeft gebracht eruit te halen moet u het alleen maar zien en er absoluut niet over na denken, alleen maar zien en voelen en er bewust van te zijn.


Ik zeg ook ergens als er een probleem in u zelf geboren is, dat u die zelf heeft gemaakt, u heeft de conceptie zelf tot stand gebracht, daarom is de uitspraak eigen schuld dikke bult hier van toepassing.


Lees het een en ander nog eens na in de probleemoplosser hierover.Noot.


Ik wil u nog een keer heel duidelijk laten weten dat u uzelf voor de gek houdt door te denken dat u wel bewust bent,

   

misschien dat u toch zo langzamerhand heeft begrepen dat u en de maatschappij alleen maar in deze vorm kunnen bestaan,


omdat 99,9 procent van de mensen niet bewust zijn, en daar hoort u ook bij, degene die dat wel is, zal zich niet aangesproken voelen.


Als u niet bewust bent is het woord dat u denkt er wel, wat geassocieerd wordt met uw eigen denken, maar dat is niet het denken zelf.


Als u niet bewust bent weet u al niet eens dat u denkt, omdat u zelf in het denken gevangen zit.


Als u bewust bent dan pas beseft u dat u denkt en waarover.


Dan voedt u uw probleem niet meer, omdat u weet dat u zelf het probleem en de mening bent.


Dit toeschouwer zijn haalt door niets te doen de energie van de emotie uit de gedachte.


De keuze is aan u, blijft u een robot of gaat u zelf bepalen wat u kunt zijn, de sleutel is gratis, u moet hem alleen zelf wel omdraaien.

                                                                      

                                                                        Einde.Meer bewust te worden, en de daarmee gepaard gaandeweg oplossen van genoegens, ongenoegen en vragen in u, wat lijdt tot meer begrijpen.